Hur man gör en delbetalning Gå via MR Standard till fönstret

advertisement
Hur man gör en delbetalning
Gå via MR Standard till fönstret utbetalning/fil. I kolumnen delbetala belopp fyller du i hur stor
delbetalning du vill göra, observera att det är ett negativt tal du måste ange.
Spara din ändring
När du skapar ett betalningsförslag ser du nu att bara beloppet 5 000 kommer med för betalning.
Om du av någon anledning ångrar ditt betalningsförslag och deletar bort det så ser du nu att det i
kolumnen ’Betalat belopp i valuta’ står -5000 kr. Systemet tror att du genomfört en delbetalning på
5000. Därför om du nu gång nr 2 åter igen fyller i att du vill göra en delbetalning på 5000 kr i
kolumnen delbetala belopp så bör du även deleta bort värdet i kolumnen betalat belopp i valuta
annars kommer den summera det till -10000 kr.
Download