medicinkostnader

advertisement
Socialförvaltningen
Individ- och familjomsorg
INFORMATION TILL DIG SOM ANSÖKER OM
FÖRSÖRJNINGSSTÖD TILL MEDICINKOSTNADER.
Läkemedelsförsäljare erbjuder delbetalning av receptbelagda läkemedel. Det
innebär att Du vid ett inköp av dyrare läkemedel kan dela upp betalningen så att
Du betalar max 150 kr per månad plus en faktureringsavgift på 19 – 20 kr per
månad.
Du som avser ansöka om försörjningsstöd till läkemedelskostnader uppmanas
begära delbetalning hos din läkemedelsförsäljare om medicinkostnaden överstiger
150 kr. Personalen hos din läkemedelsförsäljare hjälper Dig då att göra upp en
kreditförbindelse. Du kommer sedan att få en räkning hem per post på max 170 kr
(150kr plus fakturerings avgift) på ca 20 kr per månad tills hela medicinkostnaden
är betald.
Vid ansökan om försörjningsstöd till dyrare läkemedel hänvisas Du till
Delbetalning vilket innebär att Du riskerar att få avslag på den del som överstiger
150 kr om avbetalning ej skett genom delbetalning.
Vid ansökan om försörjningsstöd till kontant betalda läkemedel ska
”klisterkvittot” där namn och personnummer framgår uppvisas som underlag.
Endast kassakvittot är ej tillräckligt. Vid delbetalning via faktura uppvisas kvitto
på betald faktura som underlag.
VIKTIGT!
Idag finns det olika Apoteksentreprenörer. I Ängelholm finns: Cura, Apoteket,
Medstop och Vårdapoteket och de har olika kreditgivare.
Detta innebär att Du endast kan använda Din kredit hos den apoteksentreprenör
som Du har sökt kredit hos.
Download