Vårdrelaterade infektioner inom somatisk vård 2008-2011

advertisement
PPM-VRI
Punktprevalensmätning av
vårdrelaterade infektioner
Redovisning av resultat
HT11
PPM-VRI inom psykiatrisk och somatisk
slutenvård
VT 08
HT 08
VT 09
HT 09
VT 10
HT 10
VT 11
HT 11
Landsting / regioner
19
21
21
21
21
21
21
21
Sjukhus
60
106
108
111
109
109
112
109
6
12
12
12
12
12
12
12
Länssjukhus
14
23
25
25
25
25
25
25
Länsdelssjukhus
40
71
71
74
72
72
75
73
725
1773
1807
1823
1754
1756
1767
1726
8014
20131
20079
20300
20481
20477
20073
19915
881
2615
2886
3330
2990
2634
3365
2863
Regionsjukhus
Avdelningar
Somatiska pat
Psykiatri pat
Prevalens av VRI inom
psykiatrisk slutenvård
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
VT 08
HT 08
VT 09
HT 09
VT 10
HT 10
VT 11
HT 11
Prevalens av VRI inom psykiatrisk
slutenvård, efter specialitet
8.0%
7.5%
7.0%
6.0%
5.0%
4.5%
4.0%
3.0%
2.0%
1.6%
1.7%
barnpsykiatri
beroende klinik
1.4%
1.4%
rättspsykiatri
Summa
1.1%
1.0%
0.0%
allm psykiatri
geropsykiatri
neuropsykiatri
n = 2863
Förekomst av VRI inom
somatisk slutenvård*
12%
11.3%
11.0%
*Redovisningen avser fortsättningsvis somatisk slutenvård
9.7%
10%
9.6%
9.4%
8.9%
9.2%
9.3%
VT 11
HT 11
8%
6%
4%
2%
0%
VT 08
HT 08
VT 09
HT 09
VT 10
HT 10
Förekomst av vårdrelaterade infektioner
inom somatisk slutenvård
12%
11%
10%
9%
8%
VT 08
HT 08
VT 09
HT 09
VT 10
HT 10
VT 11
HT 11
Förekomst av VRI
16%
14%
Konfidensintervall 95 %
14%
12%
12%
11%
10% 10%
10%
9%
8%
8%
7%
6%
6%
4%
2%
0%
8%
8%
8%
9%
9%
10%
9%
8%
7%
5%
4%
9%
9%
Förekomst av VRI
Blekinge
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Region Skåne
Stockholm
Sörmland
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland
Riket
* Ej komplett deltagande
VT 08*
11,0%
10,4%
11,1%
12,2%
6,6%
15,8%
7,0%
12,3%
9,1%
13,0%
0,0%
11,0%
13,2%
5,9%
8,0%
12,7%
12,0%
9,7%
16,3%
9,2%
0,0%
11,2%
HT 08
13,9%
9,5%
10,3%
9,8%
6,1%
13,3%
9,0%
10,2%
8,2%
7,8%
11,6%
14,3%
9,6%
10,2%
10,4%
11,3%
7,6%
8,1%
11,2%
7,9%
13,1%
11,0%
VT 09
7,6%
6,4%
6,0%
10,3%
7,7%
8,4%
9,3%
8,1%
10,1%
8,9%
10,1%
10,7%
10,0%
11,4%
9,6%
9,8%
7,7%
10,8%
10,0%
8,4%
9,5%
9,7%
HT 09
5,7%
7,0%
3,7%
9,3%
4,2%
6,1%
8,6%
8,7%
10,5%
4,4%
9,6%
11,0%
8,3%
11,2%
6,1%
10,8%
7,4%
7,3%
8,8%
8,2%
9,4%
8,9%
VT 10
11,3%
8,4%
12,6%
8,4%
6,9%
8,4%
7,1%
8,2%
7,7%
7,0%
9,9%
9,9%
7,5%
12,1%
8,2%
12,1%
8,5%
9,6%
10,7%
8,2%
10,5%
9,6%
HT 10
8,7%
7,7%
13,9%
9,0%
6,6%
5,4%
9,3%
5,6%
6,6%
8,1%
10,5%
10,5%
8,2%
10,5%
8,9%
11,2%
7,2%
8,6%
9,5%
8,3%
10,3%
9,4%
VT 11
9,2%
7,7%
8,6%
7,4%
6,8%
11,2%
10,0%
8,6%
9,1%
9,0%
8,2%
11,0%
7,5%
12,1%
9,3%
9,9%
7,7%
7,3%
8,6%
9,9%
10,7%
9,2%
HT 11
7,6%
8,5%
10,2%
9,9%
6,4%
4,8%
8,2%
6,9%
8,3%
9,5%
9,0%
10,7%
6,8%
11,9%
9,2%
9,5%
7,7%
3,9%
9,1%
9,2%
14,3%
9,3%
Förekomst av VRI efter sjukhustyp
14
12
Procent
10
8
6
4
2
0
VT -08
HT -08
VT -09
Regionsjukhus
HT -09
Länssjukhus
VT 10
HT 10
Länsdelssjukhus
VT 11
HT 11
Förekomst av VRI,
per regionsjukhus HT 11
20%
Konfidensintervall 95 %
18%
16%
14%
12%
10%
17%
8%
14%
6%
4%
2%
0%
11%
11%
10%
11%
10%
12%
Förekomst av vårdrelaterade infektioner
Regionsjukhus
18
16
14
Procent
12
10
8
6
4
2
0
Akademiska
sjukhuset
Karolinska
Universitetssjukhus
Linköping
HT 08
VT 09
Norrlands
Sahlgrenska
Universitetssjukhus Universitetssjukhus
HT 09
VT 10
HT 10
VT 11
SUS Skåne
HT 11
Universitetssjukhus
Örebro
Summa
Förekomst av vårdrelaterade infektioner
Regionsjukhus
HT 08
VT 09
HT 09
VT 10
HT 10
VT 11
HT 11
Akademiska sjukhuset
10,8%
12,0%
10,8%
12,8%
10,8%
12,2%
11,0%
Karolinska Universitetssjukhus
16,8%
13,4%
13,9%
12,0%
13,9%
14,2%
13,9%
Linköping
13,2%
10,8%
13,0%
10,4%
13,0%
13,6%
16,6%
Norrlands Universitetssjukhus
12,6%
12,0%
14,4%
13,1%
14,4%
11,5%
10,6%
Sahlgrenska Universitetssjukhus
12,2%
9,7%
11,2%
11,5%
11,2%
9,9%
10,0%
SUS Skåne
13,7%
12,3%
12,0%
11,3%
12,0%
10,3%
11,2%
7,6%
9,5%
8,6%
9,9%
8,6%
11,3%
10,2%
13,0%
11,5%
12,1%
11,6%
12,1%
11,6%
11,7%
Universitetssjukhus Örebro
Summa
Förekomst av vårdrelaterade infektioner
Länssjukhus HT 11
14.0
12.0
10.0
Procent
8,2%
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
*med fler eller lika med 50 patienter
Ersta
Stockholms sjukhem
Kalix
Bollnäs
Jakobsbergsgeriatriken
Gällivare
Lycksele
Landskrona
Ljungby
Kullbergska sjukhuset
Torsby
Oskarshamn
Köping
Arvika
Sollefteå
Lindesberg
Enköping
Motala
Piteå
Blekingesjukhuset Karlshamn
Karlskoga
Stockholmsgeriatriken
Alingsås
Danderydsgeriatriken
Brommageriatriken
Norrtälje
Hässleholm
Örnsköldsvik
Ängelholms sjukhus
Trelleborg
Lidköping
Capio Geriatrik Dalens sjukhus
Mora
Södertälje
Västervik
Nyköping
Hudiksvall
Kungälv
Ystad
Värnamo
Skellefteå
Varberg
Eksjö/Nässjö
Förekomst av vårdrelaterade infektioner
Länsdelssjukhus* HT 11
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Förekomst av vårdrelaterade infektioner
per specialitetsgrupp HT 11
16%
16%
15%
14%
11%
12%
10%
8%
9%
8%
8%
7%
6%
7%
5%
4%
2%
0%
2%
1%
Förekomst av vårdrelaterade infektioner
per specialitetsgrupp
%
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
VT 08
HT 08
VT 09
HT 09
VT 10
HT 10
VT 11
HT 11
Förekomst av vårdrelaterade infektioner
per specialitetsgrupp
VT 08
HT 08
VT 09
HT 09
VT 10
HT 10
VT 11
HT 11
Barnmedicin
7,6%
7,6%
6,1%
5,1%
5,1%
6,8%
5,2%
7,7%
Gynekologi
6,3%
5,3%
7,8%
5,4%
6,6%
7,2%
7,7%
4,7%
BB/förlossning
0,0%
0,6%
1,5%
1,1%
1,3%
0,7%
1,5%
2,0%
Infektion
17,5%
18,7%
17,7%
11,8%
18,5%
16,9%
15,6%
15,8%
Invärtes medicinsk spec
11,5%
11,3%
10,2%
9,7%
9,9%
9,5%
9,1%
9,2%
Kirurgisk spec
13,3%
12,9%
9,9%
9,5%
11,0%
11,9%
11,3%
11,5%
Ortopedi
9,6%
9,3%
9,1%
8,3%
8,2%
7,0%
8,7%
7,4%
Psykiatri
0,7%
1,7%
1,6%
1,3%
1,2%
1,3%
1,2%
1,4%
12,0%
18,1%
13,8%
12,6%
15,0%
12,3%
12,4%
15,0%
9,3%
8,8%
7,5%
4,3%
5,9%
5,6%
7,2%
6,6%
Urologi
Öron
Typ av vårdrelaterad infektion
4.5
4.0
3.5
Procent
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
VT 08
HT 08
VT 09
HT 09
VT 10
HT 10
Övriga vårdrelaterade infektioner
Postoperativ infektion
Övriga ingreppsrelaterade infektioner
Läkemedelsrelaterad infektion
VT 11
HT 11
Prevalens VRI uppdelat på diagnosgrupp
per antal inneliggande patienter
Diagnosgrupp
VT 08
HT 08
VT 09
HT 09
VT 10
HT 10
VT 11
HT 11
Bronkit
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,1%
0,1%
CNS
0,1%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
Hjärta, kärl
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,3%
0,2%
0,2%
Blåskatarr
2,2%
2,4%
1,9%
1,9%
1,8%
1,8%
1,6%
1,7%
Feber
1,0%
0,9%
0,7%
0,6%
0,6%
0,7%
0,7%
0,5%
Smittsamma tarmsjukdomar
0,9%
0,7%
0,9%
0,6%
1,0%
0,6%
1,0%
0,6%
Genitala infektioner
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
Nedre tarmkanalen
0,6%
0,4%
0,3%
0,4%
0,4%
0,5%
0,4%
0,5%
Övre tarmkanalen
0,4%
0,4%
0,3%
0,3%
0,4%
0,4%
0,3%
0,3%
Hud, mjukdelar
1,7%
1,9%
1,7%
1,5%
1,3%
1,6%
1,4%
1,5%
Led o skelett
Lever/galla/bukspott/mjälte
0,6%
0,1%
0,5%
0,1%
0,4%
0,1%
0,4%
0,1%
0,5%
0,2%
0,4%
0,1%
0,5%
0,1%
0,4%
0,2%
Munhåla och svalg
0,6%
0,6%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
Lunginflammation
1,6%
1,7%
1,6%
1,5%
1,5%
1,5%
1,6%
1,6%
Njurbäckeninfektion
0,5%
0,6%
0,4%
0,4%
0,5%
0,4%
0,4%
0,5%
Blodförgiftning
0,6%
0,7%
0,6%
0,5%
0,6%
0,6%
0,7%
0,8%
Ögon
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Övre luftvägar
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
Prevalens av riskfaktorer för VRI
40.0
35.0
30.0
Procent
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
VT 08
Antibiotika
HT 08
Kirurgi
VT 09
KAD
CVK
HT 09
VT 10
Immunsuppression
HT 10
Mekanisk ventilation
VT 11
HT 11
Multipla riskfaktorer
Fördelning av VRI på kön HT 2011
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Kvinnor
Män
Prevalens VRI per kön
14.0
13.0
12.0
11.0
10.0
9.0
8.0
7.0
VT 08
HT 08
VT-09
HT-09
Kvinnor
VT-10
Män
Totalt
HT 10
VT 11
HT 11
Prevalens VRI uppdelat på
diagnosgrupp och kön
VT 08
Diagnoser
Kvinnor
HT 08
VT 09
HT 09
VT 10
HT 10
VT 11
HT 11
Män Kvinnor
Män Kvinnor
Män Kvinnor
Män Kvinnor
Män Kvinnor
Män Kvinnor
Män Kvinnor
Män
Bronkit
0,6%
1,3%
0,7%
0,8%
0,7%
1,1%
0,5%
1,0%
0,8%
0,7%
0,4%
0,3%
1,1%
0,7%
0,8%
0,9%
Centrala nervsystemet
0,8%
0,9%
1,3%
1,4%
0,8%
1,1%
0,5%
1,1%
0,7%
1,4%
1,0%
1,3%
0,9%
1,6%
0,8%
1,7%
Hjärta, kärl
2,7%
2,4%
0,8%
3,0%
1,1%
2,6%
2,1%
2,7%
1,3%
2,7%
2,2%
3,3%
1,2%
3,1%
1,4%
2,5%
Blåskatarr
20,5%
17,9%
23,9%
17,4%
21,0%
16,4%
23,1%
18,7%
21,3%
15,8%
20,6%
16,6%
18,6% 15,1%
19,5%
15,5%
Feber
8,6%
9,3%
7,5%
7,7%
7,1%
6,4%
6,5%
6,7%
5,6%
6,4%
6,4%
8,7%
6,9%
6,7%
5,5%
5,6%
Smittsamma tarmsjukdomar
8,4%
7,3%
6,0%
6,2%
8,8%
9,0%
6,3%
6,5%
10,8%
8,6%
6,3%
6,4%
13,3%
8,8%
7,4%
4,9%
Genitala infektioner
1,5%
1,3%
0,7%
0,7%
2,4%
0,6%
1,8%
0,5%
1,7%
0,4%
1,1%
0,5%
1,4%
0,4%
1,9%
0,8%
Nedre tarmkanalen
4,8%
5,0%
4,1%
3,5%
2,9%
3,8%
4,4%
4,0%
4,4%
4,3%
5,8%
3,9%
4,8%
2,9%
5,0%
5,9%
Övre tarmkanalen
4,0%
2,8%
3,3%
3,3%
3,1%
3,1%
4,0%
3,1%
3,7%
3,4%
4,6%
3,2%
2,8%
3,2%
4,2%
3,0%
16,7%
12,3%
17,0%
16,0%
16,2%
18,2%
16,1%
16,3%
13,1%
13,0%
17,0%
15,6%
15,4% 13,9%
15,3%
15,1%
Led o skelett
4,6%
5,4%
4,7%
4,3%
4,3%
4,5%
3,9%
4,8%
3,9%
6,7%
4,5%
3,5%
4,6%
5,0%
5,4%
3,9%
Lever/galla/bukspott/mjälte
0,6%
0,9%
0,7%
1,0%
0,6%
1,0%
0,9%
1,3%
1,4%
1,8%
1,5%
1,3%
1,6%
0,5%
1,8%
1,4%
Munhåla och svalg
5,2%
4,8%
5,5%
4,6%
4,4%
3,9%
4,2%
4,1%
5,8%
3,2%
3,6%
3,9%
5,0%
3,3%
5,4%
3,5%
Lunginflammation
10,3%
16,8%
11,9%
16,2%
15,1%
16,9%
13,6%
18,4%
13,1%
17,7%
14,3%
17,6%
11,9% 20,3%
13,6%
18,4%
Njurbäckeninfektion
3,3%
5,0%
4,4%
6,3%
4,6%
3,8%
4,9%
3,5%
4,9%
5,2%
3,1%
6,0%
3,2%
5,4%
3,2%
7,3%
Blodförgiftning
5,2%
4,5%
6,0%
6,1%
5,3%
6,0%
5,8%
5,7%
6,3%
6,8%
6,4%
6,8%
6,4%
7,4%
7,3%
8,6%
Ögon
0,8%
0,4%
0,5%
0,4%
0,3%
0,5%
0,2%
0,4%
0,4%
0,4%
0,6%
0,3%
0,2%
0,6%
0,6%
0,3%
Övre luftvägar
1,3%
1,7%
1,0%
1,2%
1,4%
1,2%
1,3%
1,0%
1,0%
1,5%
0,4%
0,8%
0,7%
1,3%
0,9%
0,7%
Hud, mjukdelar
Prevalens VRI diagnoser i
åldersgrupp 61-79 år
3
2.5
Procent
2
1.5
1
0.5
0
VT 08*
HT 08
VT 09
HT 09
VT 10
HT 10
VT 11
HT 11
Blåskatarr
Feber
Smittsamma tarmsjukdomar
Hud, mjukdelar
Led o skelett
Lunginflammation
Njurbäckeninfektion
Blodförgiftning
VRI och riskfaktorer uppdelat på
specialitetsgrupper
Specialitetsgrupp
Summa patienter
Barnmedicin
Gynekologi Infektion
Invärtes
medicinsk
specialitet
Kirurgisk
specialitet
Ortopedi
Urologi
Öron
Summa
n=983
n=1 188
n=722
n=10 556
n=3 594
n=2 156
n=426
7,7%
3,0%
15,8%
9,2%
11,5%
7,4%
15,0%
6,6%
9,3%
1 Postoperativ infektion
10,5%
52,6%
19,8%
13,1%
49,2%
59,4%
35,9%
47,4%
27,4%
2 Övriga ingreppsrelaterade infektioner
18,4%
18,4%
39,7%
26,7%
27,0%
23,1%
46,9%
21,1%
27,4%
3 Läkemedelsrelaterad infektion
36,8%
7,9%
25,9%
25,8%
8,0%
1,9%
3,1%
5,3%
18,9%
4 Övriga vårdrelaterade infektioner
34,2%
21,1%
14,7%
34,4%
15,8%
15,6%
14,1%
26,3%
26,4%
Andel med CVK
20,7%
5,6%
17,0%
11,2%
19,3%
3,4%
7,0%
10,0%
12,1%
Andel med KAD
5,3%
13,0%
24,1%
18,3%
31,6%
23,6%
57,5%
9,7%
21,3%
47,6%
100,0%
46,4%
50,8%
47,7%
57,5%
19,7%
40,7%
52,8%
8,1%
3,0%
15,2%
8,7%
9,6%
6,2%
10,7%
4,2%
8,1%
52,4%
0,0%
53,6%
49,2%
52,3%
42,5%
80,3%
59,3%
47,2%
7,4%
0,0%
16,3%
9,7%
13,2%
8,9%
16,1%
8,1%
10,7%
VRI
n=290 n=19 915
Typ av VRI:
Andel kvinnor
Andel kvinnor med VRI
Andel män
Andel män med VRI
Download