DIGITAL ANNONSERING Prislista

advertisement
DIGITAL ANNONSERING
Prislista
Gäller fr o m 2016-11-11
Desktop och läsplatta
Mobil
FormatStorlekCPM
FormatStorlekCPM
Panorama begärd
1250 x 240
242
1250 x 360
278
1250 x 480
314
M panorama begärd
Panorama roterande
1250 x 240
220
1250 x 360
253
1250 x 480
286
Box roterande
250 x 360
150
Takeover
1280 x 720
800
320 x 320
242
M panorama roterande 320 x 320
220
M takeover
800
600 x 960
CPM = pris för 1000 annonsvisningar. Alla måttangivelser är i pixlar.
Produktionspriser
Statisk annons
Helt orörlig bild utan någon typ av
animeringar.
750 kr
Växlande annons
Statiska budskap som alterneras.
Max tre budskap per annons.
1 000 kr
Animerad annons Innehåller någon typ av rörelseeffekt.
Det kan vara en bakgrundsbild som rör
sig eller textflöde.
1 500 kr
Avancerad annons En avancerad annons innehåller
integration av flöden, bilder eller film.
3 500 kr
Ändring av befintligt material från 500 kr
Avser förändring i av oss tidigare producerad
banner, inom 12 månader. Banner med avancerad
funktion, begär offert.
Förmedlingsavgift från 1 500 kr
Avser förmedling av oss tidigare producerad
banner, inom 12 månader. Banner med avancerad
funktion, begär offert.
Webb-TV: produktion av prerolls
Kontakta annonsavdelningen för mer information
Telefon: 0226-864 00 E-post: [email protected]
Preroll Bas
1 500 kr
Preroll Standard
2 500 kr
Download