Frågor och svar webb

advertisement
Frågor och svar webb
Dra nytta av de frågor och svar som andra har ställt!
Hur många klick kan jag räkna med att få?
– Omöjligt att svara på, ungefär som ”hur långt är ett snöre”? Styrs helt av annonsens innehåll, bredd
på målgrupp och naturligtvis dess erbjudande, ju attraktivare desto större intresse.
Jag har stirrat på skärmen i en halvtimme men min banner syns inte, varför?
– Uppdatera sidan eller klicka på artikel, då visas ny annons. Det beror också på hur många
annonsvisningar du köpt, ska du till exempel synas hela tiden på startsidan för nt.se under en vecka,
så krävs det minst 350 000 annonsvisningar.
Vad menas med unika besökare?
– Att du endast räknas en gång som besökare under en vecka oavsett antal besök, korrekt
benämning är dock unika webbläsare.
Måste jag ligga högt upp på sajten för att få uppmärksamhet?
– Absolut inte, men observationsvärdet ökar ju högre upp på sajten bannern ligger vilket
rekommenderas för utbudsannonsering. För profilannonsering, under längre period, kan med fördel
ske längre ner på sajten och då till ett lägre pris.
Jag har ingen hemsida, kan jag ändå annonsera på nt.se?
– Naturligtvis, numera är det inget krav på hemsida för att annonsera på nätet, bannern måste dock
gå att länka vidare från och då är lösningen en specialbyggd kampanjsida.
Kan jag använda min annons från tidningen som banner för att slippa ny produktionskostnad?
– Teoretiskt ja, men inget som rekommenderas eftersom printannonsering och webbannonsering är
två helt olika begrepp. Bannern måste anpassas efter nätets förutsättningar och får inte innehålla för
mycket text, väsentligheterna förmedlas i bannern medan den fördjupande informationen finns på
hemsidan eller landningssidan.
Jag skulle vilja använda ljud för att öka uppmärksamheten, fungerar det?
– Ja, förutsatt att besökaren upplysts om det och är medveten om att det finns en ljudfil bakom
klicket. Sitter man på en arbetsplats, vilket många av våra besökare faktiskt gör, är det inte alla
gånger lämpligt med opåkallade ljud, detta leder då i stället till att man lämnar sidan.
Måste jag göra om hemsidan vid annonsering?
– Nej, men du bör anpassa landningssidan efter annonsbudskapet.
Kan man mäta resultatet?
– Ja, all aktivitet såsom visningar och klick registreras i en teknisk mätning och sammanställs till kund
i form av kampanjrapport efter avslutad publicering.
Vilken placering ska jag välja?
– Svårt att svara generellt på, men en tumregel är att ju mer utbudsannonsering desto högre upp på
sajten, dessutom bör även hänsyn tas till om bannern ska synas lokalt på en specifik sida, med tydlig
målgrupp (till exempel ”Mat & Dryck” på nt.se eller på hela sajten).
Hur vet jag hur många som klickar?
– Det registrerar vi genom teknisk mätning under hela publiceringsperioden.
Hur ska jag tänka när det gäller annonsering på nätet?
– Tänk kreativt eller ”think outside the box”. Det mesta är möjligt på nätet, endast fantasin sätter
gränser. Ett vanligt misstag, framför allt hos förstagångsannonsörer, är att de tänker för mycket
tidningsannons och utnyttjar därmed inte nätets fördelar.
Hur tar ni fram statistik för ”klick”, ni kanske själv sitter och klickar för att få upp priserna?
– Det skulle vi rent teoretiskt kunna göra, men det vore oerhört korkat av oss. Dels tar vi inte betalt
per klick utan erbjuder alltid fast pris under förutbestämd period vilket gör att vi inte ”tjänar” på
detta förfarande. Om vi skulle bidra med en massa falska klick skulle detta däremot återspeglas i
trafikmätningen och kampanjrapporten skulle se bra ut på pappret, men med en missnöjd kund som
inte upplever att utfallet står i rimlig proportion till antalet klick, alltså en missnöjd och misstänksam
kund.
Vad menas med exponeringar?
– Visningar av banner, alltså antalet gånger den faktiskt visats för besökare.
Jag har ingen hemsida, ser det inte oproffsigt ut med bara landningssida?
– Tvärtom, besökaren känner sig respekterad när klicket landar i en miljö som uteslutande fokuserar
på annonsbudskapet.
Hur gör jag för att få film i bannern?
– Enkelt, mejla över originalfilmen till oss så lägger vi in den i bannern.
Om jag lägger mig på en lokalsida, till exempel nt.se/soderkoping, är det då säkert att klicken
kommer från den orten?
– Nej inte nödvändigtvis, det kan ju hända saker på de mindre orterna som är av intresse för andra,
men du kan på goda grunder anta att övervägande delen av klick på lokal banner kommer just från
orten.
Hur många besökare har nt.se?
– I dagsläget ca 140 000 unika besökare, 350 000 besök totalt och ca 950 000 sidvisningar per vecka.
Förenklat så kan man säga att nt.se har 140 000 unika besökare som besöker sajten ca 2,4 gr i veckan
och läser ca 7 sidor.
Vilka målgrupper når jag på nt.se?
– En köpstark målgrupp jämnt fördelad mellan könen där åldersgruppen 25–55 år står för den största
delen av besöken och med såväl högre personlig inkomst som hushållsinkomst i förhållande till
Norrköpingsbon i allmänhet.
Sist jag publicerade en banner på nt.se fick jag massor med klick men sålde inget. Är den verkligen
rätt kanal för mig?
– Ja, uppenbarligen eftersom bannern fick många klick. Den troliga orsaken är snarare att
landningssidan inte mötte upp annonsbudskapet, varför skulle annars så många välja att ”gå in i
butiken” men gå ut igen tomhänta?
Tekniska termer Ordlista
Banner: Digitalt annonsformat (för nätet)
Beta: Ett smeknamn för den första version
som är publicerad live.
Browser: Den webbläsare som du använder för
att navigera på nätet med.
Bruttoräckvidd: Total mängd exponeringar av
en annons.
Behavioral Targeting: Teknik som används
för att visa annonser efter intressen baserat på
besökarens beetende.
Cookie: En fil som automatiskt placeras på
hårddisken. Denna fil innehåller ett id-nummer
och gör att vi kan styra hur vi ska leverera annonser,
t ex en viss frekvens, en viss tidpunkt,
mot vissa typer av webbläsare etc. Cookies används
också för alt mäta webbsidans trafik men
registrerar inte någon form av personlig data.
CPA: Cost Per Action
CPC: Cost Per Click
CPM: Cost Per Mille. Kostnad per 1.000
annonsvisningar.
CPL: Cost Per Lead
CPO: Cost Per Order
CPT: Cost Per Thousand. Kostnad per 1.000
annonsvisningar, samma som CPM.
eCPM: Effective Cost Per Mille. Anger, exempelvis
efter en avslutat CPO-kampanj, vad
CPM-kostnaden blir.
Flash: Teknik för att producera animerade
annonser med ljud och bild.
Frames: Teknik för att visa flera html-sidor
samtidigt på en bildskärm.
Frekvensstyrning: Bestämmer hur många
gånger en unik webbläsare/browser ska
exponeras för samma annons.
FTP: File Transfer Protocol. Ett protokoll för
överföring
av filer.
Fullscreen/helsidan: En helsida på nätet, visas
i 5 sekunder före startsidan.
GIF: Vanligt förkommande bildformat på
Internet.
HTML: Hyper Text Markup Language.
Det vanligaste kodspråket för hemsidor.
Impression: Exponering, visning
Interaktiv: En interaktiv annons kommunicerar
med besökare. Besökaren kan agera och
påverka annonsens innehåll.
Interstitial: En animation, i regel över innehållet
på sajten.
lP-adress: En sifferkombination som är unik för
varje dator som är ansluten till Internet.
Java: Ett kodspråk för funktioner och/eller
animationer.
JPEG, JPG: Vanligt förkommande bildformat på
Internet.
Klickfrekvens/clickrate: Antalet klick delat
med antalet exponeringar.
Kontextuell annonsering: Annonsering baserad
på köpta sökord och/eller sidans innehåll.
Nettoräckvidd: Totalt antal unika webbläsare
som exponerats för en annons under
en bestämd period.
Pixel: Måttenhet för hur stor en internetannons
är. Pixelstorlek varierar beroende på skärmens
storlek.
Pop-up: Annonsformat, ett litet fönster som
öppnas över webbläsaren.
Pop-back/Pop-Behind/Kallebakom: En
annons som lägger sig bakom webbfönstret.
Positionering: Applikation som visar var
användaren befinner sig (typ GPS).
Richmedia: Samlingsnamn för alla annonsformat
som är mer än bara en bild.
ROS (”Run on Site”): Publicering sker på hela
sajten.
Sajt/site: Webbplats såsom hemsida,
blogg m m.
Sociala medier: Ett sammanhang som bygger
på att användarna själva skapar innehållet och
kommunicerar med varandra.
SOV (Share Of Voice): Andelen visningar under
köpt period i procent.
Sökmotor: Indexerar textinnehåll
Unik besökare: Besök av en unik dator per
angiven tisperiod (anges oftast per vecka).
URL/länk: är adressen till en specifik
webbplats.
Wrap/annonsram: En annons som ramar in
startsidan.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards