Klick25mars2004

advertisement
Pressmeddelande
2004-03-25
Klick Data AB utser Remium till Market Maker
Klick Data AB har utsett Remium Securities till Market Maker för sin aktie som är
noterad på Aktietorget.
Syftet är att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs och att öka aktiens
likviditet. Målsättningen är en lägre investeringskostnad och minskad risk för
investerare i handel med aktien. Åtagandet påbörjas den 25 mars 2004.
Stockholm 2004 03 25
Klick Data AB (publ)
Frågor med anledning av ovanstående besvaras av:
Erik Bolinder, VD, tel. 08-6674980
Klick Data AB är ett utbildningsföretag med ett brett sortiment av interaktiva e-kurser
inom it och affärsutvecklingsområdet på den svenska marknaden.
Download