Som diabetiker lever du under ständigt hot från ditt eget blodsocker

advertisement
Som diabetiker lever du under ständigt hot från ditt eget
blodsocker. Det är något man får leva med, även om det
kan vara väldigt svårt. Därför finns vi. För att göra det
där levandet lite lättare. Vi jobbar för saker som att man
ska ha rätt till bra vård oavsett var man bor, att man som
diabetiker ska få teckna en helt vanlig försäkring och att
alla som behöver ska ha rätt till gratis förbrukningsvaror.
Vi jobbar helt enkelt med sådant som man som ensam
diabetiker inte kan påverka, utan som är upp till politiker
att bestämma över. Om du vill att vi ska fortsätta med det
kan du bli medlem i vårt förbund. Det kostar 200-300 kr
om året, beroende på medlemskap, och det gör att vi kan
jobba mer och hårdare för att förbättra det där livet, som
är ganska fantastiskt och som tillhör alla precis lika mycket.
Oavsett om man råkar ha diabetes eller inte.
diabetes.se
Download