Vägföreningen ansökan om extra bidrag 2012

advertisement
Ängelholm 2012 01 29
Ängelholms kommun
Gatukontoret
Kerstin Strömberg
Ansökan om extra bidrag till vägförbättrande åtgärder på
Strandängsvägen.
Strandängens samfällighetsförening ansöker härmed om extra bidrag
för att förbättra Strandängsvägen så att den bättre klarar av att ta emot
vatten från regn och snösmältning. Då marken öster om vägen är högt
belägen är det stora mängder vatten som rinner ner på vägen.
Sommartid blir vägen till lervällning och vintertid fryser vattnet till is och
utgör en stor halkrisk för alla de cyklister som dagligen använder vägen
för att ta sig jobb/skola mm. Att sanda eller salta hjälper inte då vinden
från havet omedelbart blåser bort sanden.
Under hösten har en del av vägen ( etapp1) förbättrats genom att en
dräneringsledning och en brunn har grävts ner i vägen. Resultatet av den
åtgärden har visat sig mycket effektiv. Vägen är nu torr på den sträckan.
Återstår att göra motsvarande åtgärd på resterande del av vägen en
sträcka på ca 200 m.
Vi har haft en entreprenör ( Tommy Nordhbergs i Hjärnarp) med stor
erfarenhet av vägunderhåll som undersökt vägen, föreslagit åtgärder och
lämnat en offert på kostnaden. Offerten bifogas
Strandängens samfällighetsförening ansöker om ett extra bidrag från
kommunen på 85% av kostnaden inkl. moms enligt bifogad offert.
För Strandängens samfällighetsförening
Kurt Lindvall
Ordförande
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards