Sovjetunionen lämnar Afghanistan - UU Studentportalen

advertisement
Afghanistans historia
1900-talet
© Helena Bani-Shoraka
Uppsala universitet 2010
Amir Abdul Rahman (1880-1901)
‫امير عبدالرحمن خان‬
http://www.afghan3000.com/afghanistan/government/leaders/
”Järnemiren”
• Abdur Rahman – handplockad och eskorterad till Kabul,
erbjöds emirskap i gengäld mot försäkranden
• Islamisering av Afghanistan (Nuristan 1896)
• Extrem isolering och brittisk dominans efter kriget
• Landets gränser befästs
• Modernisering i liten skala påbörjades
Habibollah (1901-1919)
‫خان امير حبيب هللا‬
•
Motsats till fadern
•
Dåliga finanser under sina år,
dock fred
•
En smygande start på sociala och
ekonomiska reformer
•
Skola och utbildning till en minimal
urban elit
•
Hans två söner utbildades av
Mahmoud Tarzi, intellektuell och
modernist
•
Mördades i sömnen under en
jaktutflykt 1919
Källa: http://modersmal-t.skolutveckling.se/
daripashto/dari/mapp/flag/ny_sida_1.htm
• Pro-turkiska, pan-islamistiska och anti-imperialistiska trender
•
•
•
•
Den första misslyckade ryska revolutionen
Rysslands nederlag mot Japan 1905
Ungturkarnas revolt 1908
Den konstitutionella revolutionen i Iran 1906-11
• 1914 utropade kalifen i Konstantinopel jihad mot sina fiender (bl.a.
Ryssland och England)
• Tyskland profilerar sig som den muslimska världens allierade
• Nu etableras en kritisk social skillnad mellan det traditionella
afghanska stamsamhället med landsbygden som bas (i majoritet)
och en västerniserad modern urban elit (i minoritet)
Det tredje anglo-afghanska kriget 1919
• Många afghaner ville ha krig,
jihad-propagandan effektiv
• Habibollah anklagades för
feghet
• Afghaner gick över gränsen
• Engelsmännen bombade 1919
Kabul och kungens residens,
hade nu tillgång till flygplan
• Fredsvillkoren dikterades av
engelsmännen
Källa: http://www.warchat.org/pictures/third_angloafghan_war.jpg
Amanollah (1919-1929)
‫امان هللا شاه‬
•
Nybyggare, visionär, influerad av
upplysningens ideal
•
En rad moderniseringar inleddes
av hela samhället
•
1919 kriget mot England, över på
en månad
•
Brottades med etniska konflikter i
söder
•
Åkte på en ”Grand Tour” med sin
drottning 1927: Indien, Egypten,
Italien, Frankrike, Tyskland,
England, Iran, Sovjetunionen,
Turkiet mm.
Källa: http://modersmal-t.skolutveckling.se/
daripashto/dari/mapp/flag/ny_sida_1.htm
Drottning Soraya av Afghanistan
‫ملکه ثريا‬
Källa: http://www.afghanistan-photos.com/crbst_soraia_20afghan.jpg
Kvinnoreformer
• Familjlagar
begränsning av männens juridiska rätt till månggifte
Mannen och kvinnans ålder för giftermål 22 respektive 18 (jmf. Idag 18
respektive 16)
Kvinnans lagliga rätt att välja partner
Reglering av brudpengar
• Kvinnosjukhus (1924)
• flickskola (1926)
• Kvinnoskrift
• Kvinnoförening
• 10 afghanska kvinnor till Turkiet för högre studier
Amanollahs självständiga politik
• Krävde full självständighet
• Uppfostrad enligt upplysningens ideal, den första
konstitutionen kom till enligt turkisk modell
• Naiv i fråga om Afghanistan? Se också Reza Shah i Iran
och Atatürk i Turkiet
• Han spelade högt men genomskådades
• Amanollah spelade ut pashtonska stammar mot
varandra, och mot engelsmännen
• Han valde en pan-islamistisk linje för att alliera sig med
viktiga skikt i det afghanska samhället (islam som kitt)
• Dessa blev dock alltför radikala för honom och ryktet att
han var anti-islamisk spreds
• Han avsattes av upprorsmakaren Bachcha-i Saqao (son
till vattenbäraren) 1929
Nadir shah (1929-1933)
‫محمد نادر شاه‬
• Född i Indien
• Amanullahs kusin
• Enade stammarna
• Övergav Amanullahs
moderniseringar
• Mördades 1933
Source:
http://www.absoluteastronomy.com/topics/Moh
ammed_Nadir_Shah
Zahir shah (1933-1973)
‫محمد ظاهر شاه‬
• Kom till makten 19 år gammal
• En farbror rådgivare fram till
1946
• En annan farbror rådgivare till
1953
• Efter andra världskriget
gjordes det sporadiska försök
med att införa gradvis
demokratisering
Source:
http://www.absoluteastronomy.com/topics/
Mohammed_Zahir_Shah
• Interna oroligheter då provinserna inte känner lojalitet
mot Kabul
• Durandlinjen ständigt aktuell
• Pakistan uppstår som nation 1947 och gränstvisten
aktualiseras
• Gränsen mot Pakistan stängd, Afghanistan isolerat
• Utvecklingshjälp på 1950-talet från USA uteblir
Sardar Daoud (1953-63)
‫سردار داود خان‬
• Kungens kusin Sardar
Daoud utnämndes till
premiärminister 19531963
Avtal med representanter för
sovjetunionen: Kabul 1955
• Landet styrs allt tydligare
mot Sovjetunionen
• Hårdför linje mot
Pakistan, tvingas avgå
Source:
http://afghanobserver.com/sardardaoud/Docs/PicEnlar
ge/PicEnlarge25.html
• Från 1963-1973 tar Zahir shah tydligare politiskt initiativ
• Experimenterar halvhjärtat med olika demokratiska
eftergifter
• Hovet i blåsväder för korruption och skandaler
• Flera politiska grupperingar föds
• Sovjetunionen fortfarande starkast i Afghanistan
Afghanistan på 1970-talet
• Ytterligare närmanden mot Sovjetunionen
Bistånd, rådgivare, utbildning mm.
• PDPA
Bildat 1965 - splittrades 1967
Parcham och Khalq gör anspråk på makten
• Kabuls universitet
Importerad islamisk extremism frodas
Uppror 1975: Masoud och Hekmatyar ledare
Daouds statskupp 1973
• Zahir shah utomlands för
medicinsk behandling
• Daoud avsätter kungen
och monarkin
• Utropar republik med sig
själv som president och
premiärminister
Saur-revolutionen 1978
۱۳۵۷ ‫انقالب ثور‬
• Daoud störtas 1978
Nur Mohammad Taraki
1978-79
• PDPAs gren Khalq vann
kampen
• Nur Mohammad Taraki
blev president under ett
år
Source:
www.ariaye.com/english/history.html
• Hafizullah Amin
styrde hårdhänt i
drygt ett år
Hafizullah Amin
1979-1980
• Kallades för
Afghanistans ”Tito”
Source:
www.ariaye.com/english/history.html
• Babrak Karmal tillhörde
PDPAs andra, mer
radikala gren (Parcham)
Babrak Karmal
(1980-86)
• Uppror i Herat 1979
• Sovjetiska rådgivare med
familjer dödade
• Afghanistan ber Sovjet
om hjälp
• Sovjet invaderar
Afghanistan 1980
Source: www.ariaye.com/english/history.html
Kvinnans rättigheter
• Kvinnans frigörelse fick en central roll
• 1978 förbjuds brudpengar
• Läs- och skrivkurser
(möter stor motstånd från de religiösa ledarna)
• Många kvinnor fick möjligheten att studera utomlands,
tjänstgöra inom militären
• Lika lön som män inom offentliga sektorn
Motståndsrörelsen under 1980-talet
Kända ansikten i Mujahedin-rörelsen
Hekmatyar & Rabbani
Masoud
Dostum
Mujahedin stöddes av USA, Iran, Pakistan,
Saudiarabien m.fl.
• Mujahedin bestod av en blandad skara
• Inte alla var strikta muslimer
• Islam återigen en enande faktor
• Målet att få bort sovjetiska trupper från afghansk
mark
• Sovjetunionens invasion fördömdes
internationellt, skapade internationell obalans
• Najibullah var president
mellan 1986 och 1992
• 1988 skrivs ett fredsavtal
under
• Sovjet vill ut, har egna
problem
Source:
www.ariaye.com/englis
h/history.html
• 1989 – efter 10 år- rullar
de sista sovjetiska
styrkorna ut ur landet
Sovjetunionen lämnar Afghanistan
• Efter Sovjetunionens
uttåg lämnades
Afghanistan åt sitt öde
• Man höll stånd i knappt 4
år innan inbördeskrig bröt
ut
Source: www.geopoliticalmonitor.com/.../
Inbördeskrig 1992-1996
•
April 1992 tog de olika Mujaheddin-fraktioner över Kabul och deklarerade
Afghanistan en islamisk republik
•
Den nya islamiska ledningen präglades av starka etniska och ideologiska
motsättningar
•
De rivaliserade fraktionerna kämpade mot varandra om makten
•
Inbördeskriget bröt ut och drabbade den skonade huvudstaden hård
•
Ca 70 000 människor mördades i Kabul
•
I avsaknad av en fungerade central makt tog lokala krafter över provinser
• Reformer för att islamisera ett redan muslimskt samhälle
• Dessa lagar drabbar hård kvinnornas liv och frigörelse
1993 gav högsta domstolen order om att avskeda samtliga kvinnliga anställda
från deras jobb.
Kvinnor fick inte lämna hemmet så vidare det inte var absolut nödvändigt.
måste skylla sig över hela kroppen.
fick de inte ha kläder som drog männens uppmärksamhet.
fick inte ha parfym på sig.
fick inte prata eller skratta högt ute och de måste alltid be om sina mäns
tillåtelse att lämna huset.
• Kidnappningar och våldtäkter av kvinnor var ett vanlig förekommande
fenomen
Talibanerna når Kabul 1996
• Stora afghanska
flyktinggrupper i Pakistan
• USA, Pakistan,
Saudiarabien m.fl.
finansiärer
• Motvikt till den
prosovjetiska regimen i
Kabul
• Radikal islam: mujahedin
huvudfiende
Source:
http://www.september11news.com/Nov25Taliba
nDriveByNA.jpg
Talibanerna bildar regering
• De haltas och lyttas här
• Ny lagstiftning
• En extrem tolkning av
islamiska påbud
• Kvinnors situation
• Omvärlden blundar…
Source:
thereisnoplan.files.wordpress.com/2009/03/tal...
Source:
sherryx.files.wordpress.com/2009/02/080428_ta...
Afghanistan under 1990-talet
• Ett tillhåll för allehanda
extremistiska grupper,
t.ex. al-Qaida
Usama bin Laden
• Usama bin Laden
etablerar sig i Afghanistan
• Jihad mot västvärlden
med USA i spetsen
Source: halganka.files.wordpress.com/2009/09/osama-bi...
Attacken 11/9 2001
• USA angrips genom flera
attacker
• USA invaderar Afghanistan
oktober 2001
• USA gör gemensam sak med
Nordalliansen
• Taliban-regimen besegras i
december samma år
Source: www.chandlerswatch.com/.../2009/03/9-11-1.bmp
Bonn-samtalen
november 2001
Source: www.ariaye.com/images/bonn.jpg
En interrimregering
• Interrimsregering mellan
2002 och 2004
‫حامد کرزی‬
• Hamed Karzai tillhör av
adelsfamilj
• Saknar politiskt bagage
• Man sanktionerar ISAFstyrkornas närvaro
• Men talibanerna är inte
utrotade…
Source:
news.bbc.co.uk/.../_38583065_karzai_ap150.jpg
Två olika NATO-ledda militära
operationer på afghanskt territorium
1- Den krigförande
”Operation Eduring
Freedom” (OEF)
2- Den fredabevarande och
uppbyggande
operationen ledd av
ISAF-koalitionen.
(International Security
Assistance Forces)
Source:
http://www.nato.int/isaf/docu/epub/maps/graphics/afgani
stan_prt_rc.jpg
Motstridiga aktioner
• Målet är att komma åt bin
Laden och al-Qaidas nätverk
• Målet är civil återuppbyggnad:
demokratiseringsprojekt
• Ett pågående krig i södra och
sydöstra Afghanistan
• Garantera säkerheten:
avväpning, MR
• Talibanernas baser i Pakistan
• Smuggling av narkotika
• USAs allians med Pakistan
• Utrota extremistiska element
• Kortsiktiga mål
• Långsiktiga mål
Någon fred att bevara?
• Underminerar USA och Natos dröm om militär seger
fredsarbetet?
• Legitimerar FN kriget?
• Kan afghanen på marken skilja på vem som är vem av
de utländska styrkorna?
• Är Pakistan just nu världens farligaste land?
Source: www.dn.se
Publicerat 2009-10-08 23:31
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards