Examensarbetare till Enheten för Diabetesforskning vid Södertälje

advertisement
1 (1)
10 april 2017
Examensarbetare till Enheten för Diabetesforskning vid Södertälje sjukhus
Enheten för Diabetesforskning vid Södertälje sjukhus söker studenter som vill göra
examensarbete inom diabetes (30 hp) hos oss. Möjligheter till senare doktorandprojekt kan
finnas.
Lämplig bakgrund är högskolestudier i medicin, molekylärbiologi, cellbiologi eller biokemi.
Enheten för Diabetesforskning vid Södertälje sjukhus disponerar c:a 100 m2 moderna
laboratorier vid Biovation Park Telge (i Astra-Zenecas f.d. lokaler i Snäckviken i Södertälje)
utrustade för cell- och molekylärbiologisk forskning, t.ex. cellodling, PCR, elfores av olika
typer, Western, geldokumentationsteknik, luminescensmätning, spektrofotometri, ELISAavläsning, et cetera.
Enheten leds av Dr. Camilla Krizhanovskii som disputerade vid KI 2013.
Gruppens forskning nyttjar bl.a. avancerad cell- och molekylärbiologi och kretsar
huvudsakligen kring reglerinen av GLP-1-producerande enteroendokrina L-celler, bl.a. hur
diabetisk lipotoxicitet påverkar dessa celler och identifiering av olika sätt att skydda dessa
celler mot denna lipotoxicitet (se: http://publications.ki.se/xmlui/handle/10616/41313). GLP-1
(glukagon-lik peptid-1) är basen för s.k. inkretinbaserad antidiabetisk behandling, ett av de
allra senaste och innovativa läkemedelsklasserna mot typ-2-diabetes. Patienter med denna
sjukdom lider brist på GLP-1 och det övergripande målet med gruppens forskning är att
identifiera möjligheter att öka den endogena GLP-1-produktionen på kort och lång sikt.
Exempel på projekt är molekylära signalsystem som reglerar cellproliferation, apoptos och
hormonsekretion hos L-celler.
Planerat startdatum hösten 2017.
Skicka CV och referenser till Dr. Camilla Krizhanovskii (e-mail: [email protected],
tel 070-5532383).
Med vänliga hälsningar,
Camilla Krizhanovskii, Ph.D.
Forskare, avdelningsansvarig preklinisk forskning
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje
Organisationsnr: 556775-9922
Styrelsens säte: Södertälje
Telefon: 08-55024000, 070-5532383
Fax: 08-550 240 54
E-post: [email protected]
www.sodertaljesjukhus.se
Besöksadress: Rosenborgsgatan 6-10 (huvudentré), Lagmansvägen 15 (entré kanalsidan)
Download