Var tionde sekund drabbas barn och vuxna runt om i världen av

Var tionde sekund drabbas barn och vuxna runt om i världen av
någon form av diabetes. Det gör diabetes till en av världens
största folksjukdomar. I Sverige har vi tillgång till hjälpmedel
och medicin men i många länder finns inte dessa
förutsättningar, vilket leder till svåra komplikationer och
döden. Livets Gång är ett projekt initierat av Ung Diabetes som
årligen genomförs av lokala diabetesföreningar runt om i
Sverige för att samla in pengar till forskning och stöd för barn i
utsatta länder. Alla insamlade pengar går oavkortat till
Diabetesfonden och Life for a Child.
Var tionde sekund drabbas barn och vuxna runt om i världen av
någon form av diabetes. Det gör diabetes till en av världens
största folksjukdomar. I Sverige har vi tillgång till hjälpmedel
och medicin men i många länder finns inte dessa
förutsättningar, vilket leder till svåra komplikationer och
döden. Livets Gång är ett projekt initierat av Ung Diabetes som
årligen genomförs av lokala diabetesföreningar runt om i
Sverige för att samla in pengar till forskning och stöd för barn i
utsatta länder. Alla insamlade pengar går oavkortat till
Diabetesfonden och Life for a Child.
DIABETESFONDEN delar årligen ut miljoner till svensk
diabetesforskning. Forskningen behövs för att hitta den ännu
okända orsaken till diabetes samtidigt som den bidrar till att
förebygga allvarliga konsekvenser med hjälp av kunskap och
nya hjälpmedel.
DIABETESFONDEN delar årligen ut miljoner till svensk
diabetesforskning. Forskningen behövs för att hitta den ännu
okända orsaken till diabetes samtidigt som den bidrar till att
förebygga allvarliga konsekvenser med hjälp av kunskap och
nya hjälpmedel.
LIFE FOR A CHILD hjälper barn i utvecklingsländer att få
tillgång till insulin och hjälpmedel. Utan den hjälpen skulle de
inte överleva. Kostnaden för att hålla ett barn med typ 1
diabetes vid liv en dag är sju kronor. Med ditt stöd kan fler barn
få hjälp att överleva och leva med sjukdomen.
LIFE FOR A CHILD hjälper barn i utvecklingsländer att få
tillgång till insulin och hjälpmedel. Utan den hjälpen skulle de
inte överleva. Kostnaden för att hålla ett barn med typ 1
diabetes vid liv en dag är sju kronor. Med ditt stöd kan fler barn
få hjälp att överleva och leva med sjukdomen.
För mer information, besök
www.ungdiabetes.se/livetsgang
För mer information, besök
www.ungdiabetes.se/livetsgang