BokID - Barnens bibliotek

advertisement
BokID
Jonas, Johanna och Linda
IDmb 05
Framtidens bibliotek
Bibliotekskänsla

Tidlöshet
Unikt ställe
Tekniken finns dolt
Kunskap och böcker
Förutsättningar
Böcker med unik
identitet

RFID
Användning
Barn


Läskoja
Bok på plats
Vuxna

Bok på plats
Användning för barn
När Sofia anländer med sin pappa till biblioteket
springer hon och hämtar en bok från nallelådan
och en från kaninlådan.
Därefter springer Sofia till den mysiga barbapapa
kojan
Där sätter Sofia sig ner i den mysiga kojan och
läser sin bok.
Därefter väljer Sofia att lyssna på boken och läser av
bokens kod genom att lyfta upp boken mot avläsaren på
väggen.
Nu läses boken upp för Sofia.
Efter att ha lyssnat ett tag väljer Sofia att byta bok
och läser in den nya bokens kod
Nu är det dags för Sofia att gå hem och med hjälp
av symbolerna på böckerna, hitta i vilken låda hon
ska lämna böckerna.
Eftersom att Sofia placerar boken med nallesymbolen i rätt
låda, blir nallen glad och vinkar.
Användning för vuxna
Bok på plats
Systemet kan även användas mer allmänt på biblioteket, även för
vuxna.
När låntagaren närmar sig bokhyllan kommer pilar att visas, dessa
pilar vägleder låntagaren om var bokens rätta plats är.
Om en bok är placerad på fel ställe markeras detta med ett rött kryss.
Andra användningsmöjligheter
Sökning
Information om böcker
Kontroll på var alla böcker finns
Underlättande system med
stora utvecklingsmöjligheter
Download