Ämnepslanering svenska 8D Stockholm i litteraturen v45

advertisement
Stockholm i litteraturen
EFTER ATT DU LÄST FÖRSTA KAPITLET:
1.KAPITEL 1. När du har last första kapitlet, beskriv huvudpersonerna, miljön och hur du
tror att boken kommer fortsätta samt sluta. Skriv 1½ - 2 sidor.
MEDAN DU LÄSER VIDARE OCH VILL SKRIVA EN STUND:
2.ORDLISTA. Skriv en ordlista! Leta reda på ord som är svåra att stava och/eller svåra att
förstå. Välj 20 ord från tre utav bokens kapitel. (Skriv kapitel och sida efter ordet.) Kom
ihåg att skriva betydelsen på ordet du har valt. Använd därefter ordet i en egen mening.
3. ATMOSFÄR. Välj ut ett 10-tal ord från ett av bokens kapitel. Orden ska beskriva
atmosfären i just det kapitlet.
4. DAGBOK. Skriv en av personerna i bokens dagbok. Tänk på att reflektera över och
motivera dina tankar och åsikter. Skriv 1½ - 2 sidor
NÄR DU HAR LÄST HELA BOKEN SKA DU VÄLJA TRE AV FÖLJANDE
UPPGIFTER:
1. ETT PORTRÄTT. Skriv ett porträtt av huvudpersonen i boken. Beskriv honom eller
henne så noggrant som du kan: Hur han/hon ser ut, vilka kläder han/hon använder,
hurdan han/hon är som person, hur han/hon behandlar andra. Dessa frågor är endast
några som du kan använda dig av för att beskriva huvudpersonen. Tänk på att
reflektera över och motivera dina åsikter! Skriv 1½ - 2 sidor.
2. SERIE. Plocka ut viktiga händelser i boken och gör en serie. Rita 5-7 rutor totalt och
skriv bildtexter som förklarar och beskriver. Varje bildtext bör vara på 25-30 ord.
3. FÖRFATTARE. Hitta fakta om författaren. Skriv ca 2 sidor.
4. BREV 1. Skriv ett brev till författaren där du beskriver dina känslor inför läsningen av
han/hennes bok och vad du tycker om boken nu när du har läst färdigt den. Beskriv
vad du tycker var bra och vad som var mindre bra. Tänk på att reflektera över och
motivera dina tankar och åsikter. Skriv 1½ - 2 sidor.
5. BREV 2. Skriv ett brev till någon av personerna i boken. Berätta hur du upplever
honom/henne och förklara varför. Berätta vad du tycker om hans/hennes handlingar.
6. INTERVJU. Gör en intervju med någon i boken. Tänk på att inte återge intervjun i
stolpform, utan skriv den i löpande text. Tänk på att reflektera. Skriv 1½ - 2 sidor

DU SKA HA MED BOKEN TILL ALLA LEKTIONER DÅ VI HAR BOKARBETE
UNDER ÄMNESVECKAN I SVENSKA.

DU SKA SKRIVA SVAREN I DITT SKRIVHÄFTE.

DU KOMMER ATT FORTSÄTTA LÄSA BOKEN HEMMAOCH PÅ HSL UNDER
V.39-42 DÅ DU INTE HAR NÅGRA SVENSKLEKTIONER (DU HAR ANDRA
ÄMNESVECKOR). LÄS ÄVEN UNDER LOVET V.45!

VI FORTSÄTTER MED BOKEN UNDER V.43 OCH V.45.

OBS! ARBETET SKA GÖRAS KLART TORSDAG 14/11 OCH REDOVISAS I
MINDRE GRUPPER FREDAG 15/11. DÅ LÄMNAR DU ÄVEN IN ARBETET TILL
MIG. VÄLJ EN AV DINA UPPGIFTER OCH LÄS UPP I GRUPPER FÖR
VARANDRA.
Download