PROGRAM

advertisement
PROGRAM-MUSIK ANALYS
namn:________________________ klass:_____ s.1/2
version: v.3 -16
Tänk dig att musikstycket du hör är skrivet till en specifik scen ur en kommande film.
Skriv ner allt du kommer på, gärna i stolpform (korta stödord)
Beskriv ändå scenen så detaljerat och genomtänkt som möjligt.
Dessutom – Om du kan beskriva musiken och se samband mellan dina tankar och detaljer i musiken på s.2, då blir
omdömet ännu högre.
1. Vad är det för stämning och känslor i scenen du beskriver?
Är det samma stämning och känslor hela tiden, eller ändras något efter hand?
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
2. Var och När utspelar sig scenen? (ex. land/stad/byggnader/natur, ute/inne; framtid/dåtid/nutid, tid på dygnet mm.)
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
2. Beskriv mer detaljerat hur det ser ut där
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
3. Vad är det som händer under scenen? Är det samma "handling" hela tiden, eller ändras något efter hand?
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
-forts. PROGRAM-MUSIK ANALYS
s.2/2
version: v.3 -16
4. Vad är det som skapar känslorna och stämningen (och filmscenen som du beskrivit) i musiken?
Beskriv själva musiken nu. Skriv vilka instrument du hör, och sättet de spelar på.
Du kan beskriva tex.:
(svårighetsgrad 2)
* instrument/instrumentgrupper som du hör
* tempot,
* om det är ljusa/mörka toner, (eller både och)
* starkt/svagt (eller både och),
* om det låter som enkel eller komplicerad musik. Vad kan det bero på? Rytmerna, melodierna, ackorden etc.?
* Är det olika spelsätt i olika instrument samtidigt?
* Spelar alla instrument likadant eller olika?
Ändras musiken? Är det tex. olika rytmer eller melodier samtidigt?
* Tycker du att de olika instrumenten passar bra ihop eller inte?
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
5. Vilka av detaljerna i musiken (fråga 4) tror du mest påverkade den bild/filmscen som du ”såg framför dig”?
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ Glöm ej namn & klass på s.1! Tack
Download