Hur gör jag en källhänvisning?

advertisement
Hur gör jag en källhänvisning?
Namnet på upphovsmanne ska anges
När du använder en bild som
någon annan gjort eller lånar
från någon annans verk (citat)
•  Ska källan nämnas
•  Upphovsmannens namn och
bokens eller webbplatsens
namn som du tagit bilden
eller citatet från
Exempel på hur källan hänvisas till
•  Intervju
•  Den intervjuade personens namn. Yrke. Företag. Datum då
intervjuats.
•  Hänvisning till en bok
•  Upphovsman/män. Publikationsår. Bokens namn.
Förläggare.
•  Hänvisning till en tidning
•  Författare. År. Artikelns namn. Tidningens namn.
Utgivningsdatum eller tidningens nummer, sidor.
•  Hänvisning till en bild
•  Upphovsmans namn.
Hänvisning till en internetkälla
•  En bild tagen från nätet
•  Upphovsman. Bildens namn. Internetadress.
Datum då sidan lästs.
•  Information tagen från nätet
•  Upphovsman. Titel. Internet adress.
Datum då informationen plockats.
Download