veckans ord 18

advertisement
VECKANS ORD 18 2/5-4/5
karma
samsara
moksha
Gärningarnas lag: Vad du gör mot andra Ganges
människor och djur påverkar vilket liv du
återföds till efter döden. Goda gärningar
(handlingar) ger bra karma och bättre
återfödelse, dåliga gärningar ger dålig
karma och sämre återfödelse. När
kroppen dör återföds själen till ett sådant
liv som du har förtjänat.
Det ständiga kretsloppet av födelse, död kaster
och återfödelse. Att själen lever vidare i
nya kroppar (även som djur).
Att slippa att återfödas och alltså få
kastlös
lämna kretsloppet av födelse, liv, död
och återfödelse. Istället för att återfödas i
en ny kropp så uppgår din själ i
världssjälen.
Helig flod i Indien för hinduer. Att resa till
staden Varanasi och tvätta bort sina
onda gärningar i Ganges är för många
hinduer lika viktigt som resan till Mecka
är för muslimer.
Grupper som människorna är indelade i
enligt hinduismen. Du föds till en speciell
grupp beroende på vilken karma du
hade i ditt förra liv. Varje sådan grupp
har särskilda regler och yrken och du
måste lyda detta. Egentligen är det här
systemet inte tillåtet längre, men ganska
många hinduer (ca en fjärdedel) tror
fortfarande på det.
Människa som inte tillhör en kast.
Kastlösa hade förr de allra sämsta
jobben och kallades även för orörbara.
Det ansågs att de hade det dåligt för att
de hade dålig karma i sina tidigare liv.
Download