Att leva som hindu

advertisement
Hinduismen är den största
religionen i Indien och
Nepal. De flesta hinduer
har en släkt som kommer
från Indien, även om de
själva bor i andra delar av
världen.
Återfödelse
Shutterstock
Inom hinduismen talar man ofta om livet som ett kretslopp.
När en människa dör, så kommer så småningom själen att
återfödas i en annan kropp. Därför är det viktigt att leva sitt
liv så bra som möjligt, så att man i nästa liv kan födas i en
högre kast eller kanske som ett heligt djur.
För en hindu är det slutliga målet att bryta kretsloppet
och slippa återfödas – men dit är vägen lång. Om man lever
livet på ett bra sätt samlar man god karma. Då kan nästa liv
bli bättre. Men om man samlat på onda handlingar kan man
födas till ett sämre liv, kanske som ett djur.
Allt har en rangordning, både människor och djur. Apor
och kor är heliga, så de räknas som högre än människan.
Att leva som hindu
Sedan flera tusen år är människor i Indien indelade i
olika grupper, som kallas för kaster. Förr innebar det att
man hade det yrke som man föddes till. Kasterna var
uppdelade i fyra huvudgrupper: präster, krigare, köpmän
och hantverkare eller bönder.
Den som tillhörde en fin kast, till exempel prästerna,
kunde bli orena om de kom för nära någon från ett
lägre kast. Sämst var det för en stor grupp som kallas för
kastlösa eller daliter. De hade alla de orena jobben, som
att tömma toaletter och behandla djurhudar.
Numera har alla samma rätt till utbildning och då blir
kasten inte lika viktiga. Det står även i lagen att ingen får
behandlas orättvist för att man tillhör en lägre kast. I dag
följer inte alla människor kastreglerna. Men fortfarande
umgås man helst och gifter sig med människor i sin egen
kastgrupp.
Många hinduer vallfärdar till olika
heliga platser. Allra helst vill man
komma till staden Varanasi och
bada i den heliga floden Ganges.
Regler för livet
Varje människa ska sträva efter det goda och rätta. Barnen ska sköta sin
skolgång, visa tacksamhet och respekt för vuxna. Föräldrarna ska skydda
sina barn, ge dem mat, kläder och utbildning. Alla ska utföra sin uppgift
så bra som möjligt och hjälpa den som har det sämre.
•
Man ska sträva efter det nyttiga. Pengar, kunskap och makt är viktigt,
men det är fel att försöka nå detta på ett olagligt sätt eller så att man
skadar andra.
•
Människor ska sträva efter njutning. Man ska njuta av allt som är gott i
livet, men på ett sådant sätt att man inte skadar andra, utan ser till att
också andra har det bra.
Karma är summan av alla handlingar människan har gjort i sitt liv.
Goda handlingar ger god karma och dåliga handlingar ger dålig karma.
138
PULS religion 4-6 inlay.indd 139
PULS religion 4-6 inlay.indd 138
•
11-06-30 11.45.15
139
Publicerat med tillstånd
ur Puls religion
Text Marianne Abrahamsson
Bild Jessica Nyström
Natur & Kultur 2011
11-06-30 11.45.17
Download