Hinduism - Bryggan

advertisement
Hinduism
- Indiens religion -
Indien
• I Indien bor det drygt 1 miljard människor,
dubbelt så många som i Europa.
• Indien är ett stort land, därför kan vara snö
och is i norr medan det växer palmer och
bananer i söder.
Hinduismen
• Det finns ca 1 miljard hinduer i världen, ca 80 % av de
som bor i Indien är hinduer.
• Hinduismen är över 3000 år gammal.
• Hinduismen har ingen grundare.
• Inom hinduismen finns ingen bestämd lära eller
trosbekännelse. Tro och seder kan vara olika i olika
delar av landet.
• Alla hinduer tror på reinkarnation, själavandring. Det
betyder att själen efter döden vandrar över i en ny
kropp som just föds.
• Inom hinduismen finns tusentals gudar.
Den heliga floden
Till staden Varanasi vid floden Ganges kommer miljoner pilgrimer varje år.
De tror att floden har gudomlig kraft som renar kroppen och själen. De bränner även de
döda nere vid floden och sedan kastar de askan i vattnet eftersom de tror att det kan göra
att den döde förenas med världssjälen (brahman/gud).
Frågor del 1
1. Indien har ungefär en miljard människor. Ungefär hur många
av dem är hinduer?
2.Hur lyder hinduismens trosbekännelse?
3. Vem grundade hinduismen?
4. Vad är det för speciellt med floden Ganges?
5. Varför bränner man de döda vid floden?
Meningen med livet för en hindu
• Människans mål, livets mening, är att slippa
återfödas/själavandring. De tror att kroppen då
blir fri och förenas med världssjälen (Gud). Att bli
befriad ur detta kretslopp (samsara) kallas
moksha. Det finns enl. hinduismen 3 olika vägar
till att slippa återfödas:
1. Genom kärlek till gud.
2. Genom rätta handlingar (karma). Lev på rätt sätt
(inte döda, alla levande varelser är släkt med
varandra och har samma värde, kon är helig. En
hindu får inte behandla någon illa).
3. Genom kunskap - Yoga och
Meditation är en väg att nå
frid och ökad kunskap för att
till sist förenas med Gud. Att
vandra till heliga platser för
att söka vishet om livet efter
döden ingår också.
Gudar och tempel
• Inom hinduismen finns flera tusen gudar och
gudinnor. Brahman var skaparguden som
skapade allt liv. Många menar att Vishnu är
den främste av gudarna. Vishnu kan visa sig på
jorden som en människa (avatar).
• I Indien finns tusentals tempel för att tillbedja
och offra till gudarna, både små och stora.
Elefantguden Ganesha
Ett vanligt indiskt tempel
Frågor del 2
1. Vad är meningen med livet för en hindu?
2. Enligt hinduismen finns det tre sätt att bryta
återfödelsen. Vilka är det?
3. Vilken gud tror hinduerna på?
Att leva som hindu
• En hindu ska inte döda djur, inte ens myror
eftersom alla levande varelser hör ihop och Kon
är helig.
• Kastsystemet – människorna i Indien är indelade i
olika grupper (kast). Man föds in i ett kast och blir
kvar i det hela livet. Ofta hör kastet ihop med ett
yrke. Prästerna är högst, daliter
(kastlösa/oberörbara) är det lägsta kastet. De får
de smutsigaste och sämsta jobben.
En helig ko i rusningstrafik
Kastsystemet
Präster
Krigare
Bönder/ köpmän
Arbetare/ Hantverkare
De oberörbara/ kastlösa/ daliter
Livets kretslopp - samsara och karma
• Dharma är den moraliska lagen, alltså de regler för hur
man ska leva som hindu.
• Världen ingår i ett kretslopp där alla varelser återföds.
Det kallas samsara och styrs av karma = de gärningar
man gjort. Handlingar som bryter mot dharma ger
dålig karma medan handlingar som följer dharma ger
god karma. När kroppen dör räknas karma ihop och
man återföds sedan i den form man "förtjänar".
Människorna tror att gudarna skapat kasten.
Den som lever livet på rätt sätt kan återfödas i
ett högre kast. De som lever ett dåligt liv
flyttas till ett lägre kast eller återföds som t ex
en snigel.
En bild av samsara- kretsloppet
Hur ska man leva som hindu?
• För att vara hindu måste man tillhöra ett kast och
tro på själavandring.
• Man ska inte äta nötkött och inte dricka alkohol,
inte ljuga, inte skada, inte döda någon levande
varelse.
• Man ska be och offra till gudarna samt delta i
religiösa fester.
• Man ska lyda sina föräldrar och visa respekt mot
kloka och gamla människor.
• En hindu ska även vara hjälpsam mot andra.
Frågor del 3
1.
2.
3.
4.
5.
Varför ska man, enligt hinduerna, inte döda djur?
Ett djur anses speciellt viktigt, vilket?
Vad är samsara?
Vad är karma?
Enligt hinduismen kan du t ex återfödas som en mygga. Hur
tror du att levt ditt lev om du blir en mygga i ditt nästa?
6. Beskriv Indiens kastsystem.
7. Hur ska man leva som hindu?
Download