Barn bör inte dricka opastöriserad mjölk

advertisement
Pressmeddelande från miljö och
hälsoskyddskontoret, smittskyddsläkaren
och barnhälsoöverläkaren
Miljö och hälsoskyddskontoret och
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
2006-11-09
Barn bör inte dricka opastöriserad mjölk
Barn bör undvika att dricka opastöriserad mjölk. Opastöriserad mjölk kan
innehålla flera olika typer av bakterier som kan ge allvarliga följdverkningar hos
både barn och vuxna.
Denna rekommendation kommer från livsmedelsverket men även
smittskyddsläkaren, barnhälsovårdsöverläkaren, och miljö och hälsoskyddskontoret
ställer sig bakom rekommendationen. Det är bland annat för att minska risken för
utbrott av EHEC som man avråder att ge barn opastöriserad mjölk. EHEC är en
bakterie som kan orsaka akuta och kroniska njurskador hos barn, och som
förekommit på flera ställen i Sverige det senaste året .
Pastöriseringstvång sedan 1937
Pastörisering är en värmebehandlingsmetod som utförs för att döda
sjukdomsframkallande bakterier.
Det finns skäl för att vi har pastöriseringstvång i Sverige. Lagen om att mjölk ska
pastöriseras infördes 1937 för att förhindra smittspridning av TBC. Idag är det
sjukdomsframkallande bakterier som Campylobacter, EHEC, Salmonella, Listeria
och Yersinia enterocolitica som utgör ett större hot.
Flytande livsmedel, som till exempel mjölk, passerar magsäcken snabbare än fasta
livsmedel och utsätts därför endast en kort tid för den bakteriedödande sura
magsaften. Mjölkfettet ligger dessutom som en skyddande hinna runt
bakteriecellerna. Dessutom är mjölk ett livsmedel som ofta konsumeras snabbt och
i större mängder.
Barn är känsligare än vuxna. Barn har mindre kroppsvolym än vuxna vilket gör
dosen proportionellt större. Barns olika försvarssystem mot sjukdomsframkallande
bakterier är inte heller fullt utvecklade. Dock kan även vuxna kan bli dåliga av att
dricka opastöriserad mjölk.
Källa: Livsmedelsverket (www.slv.se)
Kontaktpersoner:
Carl-Gustaf Sundin, Smittskyddsläkare, tel 26 82 49, 016-10 35 69, mobil 070-338 33 12
Anna Levin, Tf Barnhälsovårdsöverläkare, tel: 26 82 46
Linda Malmqvist, Livsmedelsinspektör, tel: 26 97 39
Download