Per-Uno Alm - Sparbanken Syd

advertisement
Ur Dokument Utifrån SVT ”Det våras för Solen” den 29 januari 2017
SOLEL VARFÖR JUST NU?
• Priset på solceller har sjunkit med 80% på 8 år
2007 pris 80:-/W
2015 pris 15:-/W
SOLEL VARFÖR JUST NU?
• Priset på solceller har sjunkit med 80% på 8 år
• Tekniken är robust levererar el i ca 40 år.
• Effektgaranit 80% i 25 år
SOLEL VARFÖR JUST NU?
• Priset på solceller har sjunkit med 80% på 8 år
• Tekniken är robust levererar el i ca 40 år.
• Lagar och regler är på plats för enskilda hushåll.
Byta mätare utan kostnad
Producera samma mängd EL som förbrukas.
SOLEL VARFÖR JUST NU?
•
•
•
•
•
Priset på solceller har sjunkit med 80% på 8 år
Tekniken är robust levererar el i ca 40 år.
Lagar och regler är på plats för enskilda hushåll.
Klimatomställningen kräver det.
Tyskland och Danmark har redan gjort det.
SOLEL VARFÖR JUST NU?
TYSKLAND BÄST
1
SVERIGE NÄST SÄMST 26
95% av solel i Tyskland produceras av
Privatpersoner, bönder, solcellsparker
SOLEL VARFÖR JUST NU?
Nya jobb ska växa fram i solens sken. (siffror 2014)
Peter Swedin
2016.03.03
USA ”Jobbtillväxten i solenergibranschen är 12 gånger snabbare än
ekonomin i sin helhet. Över 208.800 amerikaner arbetar nu i
solenergibranschen, vilket är fler än vad som arbetar med gas- och
oljeutvinning.”
”I Tyskland sysselsätter solenergin över 317.000
Skåne sol el 2015
Tyskland
2400
1680
2660
1330
8070
Ystad
32
Tomelilla
24
Simrishamn 38
Sjöbo
19
Totalt
113
Danmark
576
432
684
342
2034
DET VÅRAS FÖR SOLEN
SVT 29 JANUARI 2017
Tillgänglig på SVT Play fram till den 30 mars 2017
Kina solcellsfabrik
En timmes solljus på jorden räcker för
att producera el för hela jordens
behov under ett år
Ur Dokumnet Utifrån SVT Det våras för Solen den 29 januari 2017
Kina solcellsfabrik
En timmes solljus på jorden räcker för
att producera el för hela jordens
behov under ett år
Ur Dokumnet Utifrån SVT Det våras för Solen den 29 januari 2017
Ur Dokument Utifrån SVT ”Det våras för Solen” den 29 januari 2017
Download