Pressmeddelande

advertisement
Pressmeddelande
E.ON Sverige AB (Publ)
2013-05-02
205 09 Malmö
www.eon.se
E.ON: Prisreglering av fjärrvärme inte vägen framåt
Idag presenterar Energimarknadsinspektionen en rapport om hur
fjärrvärmekunderna ska skyddas i framtiden genom en prisreglering.
Samtidigt säger rapporten att fullskalig konkurrens vore bättre än
reglering. E.ON välkomnar förslaget att vidare utreda möjligheten till en
mer öppen fjärrvärmemarknad.
Utredningen använder begreppet ”prisförändringsprövning”, men när man i
förslaget diskuterar indextak är det i praktiken inget annat än en statlig
reglering av priset som föreslås. Och det man föreslår är att reglera en
uppvärmningsform, medan andra får konkurrera fritt. Oavsett vilket system
man väljer, leder det till att marknaden skadas och att kunderna låses in i ett
system som riskerar att bli mindre och mindre attraktivt, med följden att
energiomställningen hämmas. Detta har gjort att även
Energimarknadsinspektionen hellre ser förbättrade konkurrensförhållanden än
reglering.
-
En reglerad fjärrvärmemarknad minskar fjärrvärmens attraktionskraft,
och möjligheterna att skapa totala energilösningar till kunderna, säger
Karin Jarl-Månsson, VD för E.ON Värme. För den täta staden innebär
det i förlängningen minskad lokal värme- och elproduktion i
kraftvärmeverk med förnybara bränslen, med en ökad miljöpåverkan
som följd.
-
Det är bra att Energimarknadsinspektionen, i sin kommentar till
utredningen, hellre ser ökad konkurrens än reglering som vägen
framåt för fjärrvärmen.
Fjärrvärmen spelar en stor roll i energiomställningen. Det är en klimatsmart
värmeproduktion som använder resurser som annars skulle gått till spillo återvunnen energi från industrin och kraftvärmeverken.
Ökad konkurrens i fjärrvärmenäten stimulerar utvecklingen mot smarta nät
och mot en mer decentraliserad produktion med större inslag av
kundproducerad värme. E.ON tror på konkurrens efterson det stärker
kundernas ställning och skapar drivkraft på energimarknaden.
1 (2)
Melinda Frigyesi Almström
Tel 070 753 86 75
melinda.frigyesialmst[email protected]
För mer information kontakta Melinda Frigyesi-Almström,
kommunikationschef E.ON Värme, tel 070 75 386 75.
2 (2)
Download