Sprida information om ickevåld till allmänheten

advertisement
Förslag på hur vi ska nå ut till allmänheten med anti-våldsinformation.
Med hjälp av bilden, en bild säger mer än tusen ord. Käthe Kollwitz som inspiration kom upp
som förslag. Bilden ska vara talande och estetiskt snygg, så att den fastnar på näthinnan.
Vi vill nå ut till en stor massa på en gång i form av kampanjer eller reklam på Tv, bio och
Youtube.
Vi vill ha sponsorer, det kan vara företag, kändisar eller kommunen. Förutom att bidra med
kapital, så gör ett känt ansikte eller företag det lättare att nå ut till allmänheten och förstärker
vårt budskap.
Alla är väl egentligen emot våld, så det borde inte vara så svårt att få folk till att ställa upp i
ett goodwill projekt.
Folkbildningsinfo (se ovan). Även T ex Svenska Freds skickar ut information till skolor i
landet där Svenska Freds erbjuder att komma ut i skolorna och prata med elever om anti-våld
och konfliktlösning. Vision är att staten stödjer detta, och att det ingår i läroplanen att alla
elever som går i svensk skola ska ha anti-våld och konfliktlösning på schemat.
Spridning av fakta till Sveriges folk, i förslagsvis en tidning eller informationshäfte på några
sidor. Svenska Freds och/eller Kiv kan dela ut häftet på stadens gator, eventuellt sälja för liten
summa om inte tillräckligt med pengar finns. Det bästa vore om häftet var gratis och det
kunde bli en kampanj i hela Sverige, så att även landsbygden fick ta del av den viktiga antivåldsinformationen. En kampanj på samma dag i hela Sverige så att en känsla av gemenskap
skapas, samt att det då blir större chans för genomslag. Man kan börja på de orter där Svenska
Freds är stationerat i landet.
Nyhetssändningarna i Tv visar i stort sett bara våldsamheter. Det skapar envägsinformation
till tv-tittarna och en inte helt sann bild av landet där våldet pågår. Vi önskar därför lobba de
stora kanalerna SVT och TV4 i form av; informativa skrifter, besöka tv-huset och när det är
om ett aktuellt land/konflikt på TV så hör vi av oss i brevform eller telefonsamtal och berättar
eller trycker på om att även bra, fredliga saker som sker i dessa utsatta länder borde visas på
TV.
Ha direktkontakt med civilbefolkningen i drabbade länder i form av mobiltelefoni och/eller
Internet, i den mån det är möjligt. Sida, Amnesty och liknande organisationer kan bistå på
plats med den utrustningen. Detta görs redan, men kan bli ännu mera utbrett.
Lägga upp en Bojkott sida på Facebook. Grundtanken är att alla som är gruppmedlemmar på
sidan får gå in och göra inlägg (text, foton, filmer), kommentera eller uppmana till olika
auktioner mm
Sälja t-shirts med anti-våldstryck. Viktigt att trycket är snyggt, så att det blir en eftertraktad tshirt som alla vill ha på sig. Borde vara lätt att marknadsföra.
Insändare och reportage i dagstidningarna som Aftonbladet, SVD m fl. I de alternativa
tidskrifterna och på nätet finner man att läsa om anti-vålds och konfliktlösning, dock sällan i
dom tidningarna som faktiskt når flest läsare.
Andra tankar som kom upp var; hur man ska få bort flumstämpeln? Viktigt att människor i
olika åldrar med olika stilar representerar anti-våldrörelsen ute på gatan. Detta för att få bort
folks fördomar om fredsrörelser och för att inge mera respekt.
Infobroschyr om Svenska Freds och Kiv att dela ut till folk och att ha med sig till vänner och
bekanta när man pratar om anti-vålds och konflikthantering. Ett samtal på gatan ska inte
behöva leda till att den man pratar med ska känna att den måste donera eller betala
medlemsavgift. Det skrämmer bort folk och kan även leda till att dom inte vill ta till sig den
viktiga informationen som vi vill berätta för dom. Bättre att fråga om dom kan sprida antivåldsbudskapet, så är det större chans att de blir medlemmar senare av eget initiativ.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards