Undertecknad har tagit del av informationen nedan och samtycker

advertisement
Ifylld och underskriven blankett skickas
till BKAB Tillträdesservice:
Barsebäck Kraft AB
Tillträdesservice
246 25 Löddeköpinge
[email protected]
Samtycke till registerkontroll
Undertecknad har tagit del av informationen nedan och samtycker härmed till att
ansökan om registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen 1996:627 och SvK FS 2013:1
får göras av Barsebäck Kraft AB i samband med att jag söker anställning, eller utför
arbete för Barsebäck Kraft AB, i tjänst som omfattas av:
Säkerhetsskyddslagen 14§
Säkerhetsklass 3
Säkerhetsklass 2
Vid ansökan i säkerhetsklass 2 innebär det ett eget ansvar för den sökande att se till att nya
underlag lämnas in vid ändrade familjeförhållanden.
Datum
Efternamn
Alla förnamn
Personnummer (ååmmdd-xxxx)
Underskrift
Är du registerkontrollerad eller pågår registerkontroll på någon annan kärnteknisk anläggning i Sverige?
Ja
Nej
Kvinna
Om Ja, ange vilken anläggning:
Man
Yrke/Titel
Medborgarskap
Svensk medborgare år
Bostadsadress
Postnummer
Anställning (företag)
Telefonnummer till företag
Postort
Mobiltelefonnummer (privat)
Kontaktperson på Barsebäck Kraft AB
Ifylles vid utländsk medborgare:
Senaste bostadsadress i hemlandet
Postnummer
Födelseort
Födelseland
Postort
Passnummer
Information om registerkontroll.
Registerkontrollen är ett led i BKAB:s strävan att anställa pålitlig och lojal personal men samtidigt ett myndighetskrav.
Registerkontrollen innebär att BKAB ansöker hos elmyndigheten Svenska Kraftnät att en registerkontroll ska göras på dig i enligt
Säkerhetsskyddslagen 14§ till skydd mot terrorism alternativt säkerhetsklass 2 eller 3 enligt SvKFS 2013:1.
Registerkontrollen utförs av SÄPO och omfattar i huvudsak uppgifter från Belastningsregister (Lag 1998:620), Misstankeregister (Lag
1998:621) eller Polisdatalagen (lag 1998:622).
För vidare information vänligen kontakta Tillträdesservice på Barsebäck, telefon 0725-110445.
Download