PIC_introduktion

advertisement
Automationsteknik
Introduktion till PIC programmering
1(1)
Introduktion till PIC programmering
Skapa en mapp där filerna main.c, lcd.c och lcd.h placeras. main.c innehåller såsom
namnet antyder själva huvudprogrammet medan lcd.c innehåller funktioner för att
initiera displayen samt skriva på denna.
Skapa ett nytt projekt i MPLAB
För att skapa ett nytt projekt i MPLAB utförs följande steg:

Välj Project - Project Wizard

Välj vilken processor som ska användas. I detta fall PIC18F4620.

Välj kompilator: HI-TECH Universal ToolSuite (om den inte finns tillgänglig,
leta upp exe filen C:\Program\HI-TECH Software\PICC-18\9.80\bin\picc.exe)

Välj var det nya projektet ska ligga (mappen som skapades ovan) och ge projektet
ett lämpligt namn

Lägg till .c och .h filerna som ska användas i projektet. Dessa kan även läggas
till vid senare tillfälle

Slutför
Kompilera koden
För att kompilera koden välj Project – Build (F10). Förhoppningsvis går den igenom
kompileringen utan några fel. I annat fall dubbelklicka på felmeddelandet för att få en
uppfattning om var i koden det har gått snett.
Välj vilken programmerare som används. Programmer – Select Programmer. I detta fall
Pickit2.
Under Programmer – Settings kan man välja Program after a successfull build och Run
after a successfull program. På detta sätt programmeras mikroprocessorn automatiskt
varje gång man kompilerat koden.
Om ingen extern spänningskälla finns tillgänglig kan processorn matas från
programmeraren genom att välja Programmer - Set Vdd on.
Ändra koden
Komplettera koden så att ett avbrott genereras varje sekund. När avbrottet inträffar ska
utgången RC3, som är kopplad till lysdioden på kortet, växlas.
JB
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards