Öppna högskolan informerar

advertisement
Pressmeddelande
www.ha.ax/press
Mariehamn, 13 maj 2016
Öppna högskolan informerar
Höstens kurser
Anmälningar till höstens kurser tar vi emot fr.o.m. onsdagen den 18 maj 2016
kl. 9.00. Antagning sker i anmälningsordning.
Nedan listar vi höstens kursutbud. Ni är välkomna att kontakta oss och ställa
frågor gällande höstens kurser!
Kontaktuppgifter:
Fortbildning, uppdrag:
planerare Pia Sjöstrand, tfn 018-537 713, e-post [email protected]
Universitets- och yrkeshögskolekurser:
planerare Mirjam Schauman, tfn 018-537 712, e-post [email protected]
Mer information och hela kursutbudet finns på www.ha.ax/open
Där finns också en digital version av hela kurskatalogen. Katalogen delas inte mera ut till alla hushåll!
FORTBILDNINGSKURSER
Professionell tilläggsutbildning för specifika yrkeskategorier:
DIGITALA VERKTYG
Låt surfplattan bli ditt pedagogiska verktyg
FÖRSKOLEPEDAGOGIK
Motiverande samtal – MI som förhållningssätt och samtalsmetod i förskolan, introduktion
Vad ska man tro på? - Myter och forskning om flerspråkighet
HOSPITALITY MANAGEMENT
Revenue management (RM) för restaurangbranschen
KOMMUNIKATION
NLP Practitioner utbildning
MEDICIN
Medicinsk akupunktur, 13 sp
PEDAGOGIK
Coachning som verktyg för dina elever
Grej of the day - lust för kunskap
Hemmasittare - mer än bara skolk
Motivation - hur svårt kan det vara?
Neptunigatan17, Mariehamn, Åland, Finland
+358 (0)18 537711 [email protected] www.ha.ax/open
UNIVERSITETSKURSER
Kurser som ingår i utbildningsprogrammet vid universitet eller högskolor utanför Åland:
ARBETSPLATSPSYKOLOGI
Burnout-problematik, 5 sp
Konflikthantering, 5 sp
FILOSOFI
Kroppens filosofi, 5 sp
FINSKA
Finska som främmande språk, nivå 1, 5 sp
FRANSKA
Franska 2, 5 sp
FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING
Ledarskap, 5 sp
HÄLSOVÅRDSADMINISTRATION
Organisationsteorier, 5 sp
KONSTVETENSKAP
Mode, inredning och design, 5 sp
KRISPSYKOLOGI
Introduktion till krispsykologi, 5 sp
PEDAGOGIK
Introduktion till pedagogik som vetenskap, 5 sp
PSYKOLOGI
Vuxenneuropsykologi, 5 sp
REDOVISNING
Revision och intern kontroll, 5 sp
RELIGIONSVETENSKAP
Islam, 5 sp
RÄTTSVETENSKAP
Avtalsrätt, 5 sp
SKOLPSYKOLOGI
Träning av sociala färdigheter hos barn, 5 sp
SPANSKA
Spanska 3, 5 sp
SPECIALPEDAGOGIK
Koncentrationssvårigheter - ADHD, 5 sp
STATSKUNSKAP
Internationell politik, 5 sp
Neptunigatan17, Mariehamn, Åland, Finland
+358 (0)18 537711 [email protected] www.ha.ax/open
TYSKA
Tyska 1, 5 sp
UNGDOMSVETENSKAP
Ungdomskulturer och medieanvändning, 5 sp
UTVECKLINGSPSYKOLOGI
Aggression Replacement Training (ART), 5 sp
YRKESHÖGSKOLEKURSER
Kurser som kan godkännas att ingå i Högskolan på Ålands utbildningsprogram:
INFORMATIONSBEHANDLING
Illustrator grundkurs, 1,5 sp
InDesign grundkurs, 1,5 sp
SPRÅK
Ryska grundkurs, 3 sp
Senioruniversitetet
Det livslånga lärandet fortsätter! Öppna föreläsningar för Seniorer ordnas den första torsdagen i månaden i
oktober, november och december.
Öppna föreläsningar
Tre olika öppna föreläsningar inom Genusvetenskap kommer att ordnas under hösten 2016. Dessa och eventuellt
andra öppna föreläsningar presenteras an efter på hemsidan.
Neptunigatan17, Mariehamn, Åland, Finland
+358 (0)18 537711 [email protected] www.ha.ax/open
Download