"Snabba pengar"projektbidrag för kultur och fritid

"Snabba pengar"projektbidrag
för kultur och fritid
Bidraget är ett engångsbelopp som kan beviljas enskilda personer eller arbetsgrupper som under ansökningsåret är 15-25 år och
med hemort i Mariehamn. Projektet ska äga rum i Mariehamn, vara öppet och synliggöras innan projektstart.
1.
Sökande
Namn
Födelsedatum
Adress
Postnummer och -ort
Telefon
Hemsida
E-post
IBAN och BIC
2.
Evenemang/
aktivitet
Projektets namn
Tidpunkt
Plats
3.
Ansökt bidrag
Belopp (och eventuell önskan om förskottsbetalning)
4.
Obligatoriska
bilagor
Beskrivning av projektet
Ekonomisk kalkyl
REGLER OCH ANVISNINGAR
För ett och samma projekt kan maximalt 500 euro beviljas. Beloppet kan betalas ut i förskott innan projektstart.
Beslutet fattas på tjänstemannanivå och förvaltningen har rätt att avslå ansökan.
För projektet ska finnas en ansvarsperson som är kontaktperson. Efter avslutat projekt ska en redovisning lämnas in.
Om projektet inte genomförts, eller nått den nivå som beskrevs i ansökan, blir kontaktpersonen återbetalningsskyldig.
Kontaktpersonens underskrift
Mariehamn den
.
/
20
.
Undertecknad ansökan postas* minst 3 veckor innan genomförandet till
Mariehamns stad
Kultur- och fritidssektorn
PB 76
22101 Mariehamn
*Ansökan kan även skannas in och sändas per e-post till [email protected]
Information enligt 11 och 16 §§ (LL 2007:88) om behandling av personuppgifter:
De personuppgifter du lämnar på denna blankett används för att möjliggöra Mariehamns stads administration av ditt
ärende. Uppgifterna sparas i stadens datasystem. För frågor om eller ändring av personuppgifter i datasystemet,
kontakta ansvarig sektor angiven ovan. Läs mer på www.mariehamn.ax/PUL