AURORA WINTER FESTIVAL Kammarmusik och yttrandefrihet

Pressmeddelande
AURORA WINTER FESTIVAL
24-26 FEBRUARI TROLLHÄTTAN
Kammarmusik och yttrandefrihet
” Vad har kammarmusik med yttrandefrihet att göra? Mer än man skulle kunna tro. Denna
vinter är det 250 år sedan yttrandefriheten föddes, just i lilla Sverige. De allra första
kammarmusikerna tog ton vid hoven, utanför kyrkans kontroll. Ett första steg mot friheten.
Kammarmusikens andra stora våg svallar efter Upplysningen, i slutet av sjuttonhundratalet.
Haydn och Mozart visar vägen, Schubert och Beethoven tar vid. De hamrar ju på för
mänskliga rättigheter, yttrandefriheten inte minst! ”
Så tänker och uttrycker sig Ulrika Knutson, journalist och författare kring kammarmusik och stundande
kammarmusikfest i Trollhättan där Ulrika flitigt kommer att medverka på scen.
Ett tema för denna upplaga kommer kretsa kring kopplingar mellan såväl litteratur & musik som epoker &
uttrycksformer som traditioner & provokationer. Den starka musiken står i centrum och festivalen
presenterar en djup repertoar med allt från L van Beethovens - Heiliger Gedankesang till Arnold
Schönbergs - Verklärte Nacht, Johannes Brahms - Cellosonat till Victoria Borisova-Ollas - Silent Island
for solopiano.
Bland de inbjudna artisterna finns internationella storheter som t ex: Konsertpianisten Ewa Kupiec,
Cellovirtuosen Claudio Bohórquez och Violinsolisten Philippe Graffin.
Även internationellt kända svenska artister finns med som tex: Soloflöjtisten Cecilie Løken och inte minst
sopranen Gitta-Maria Sjöberg
Inkluderande festival
Festivalen prioriterar olika samarbeten på lokal nivå där musikskolor och föreningsliv är en naturlig del, t ex
både N3 och Polstjärnepriset kommer att framträda etc.
Vi arbetar också utifrån tydliga mål kring jämställdhet och vi är mycket aktiva i att se till att människor på
flykt kan ta del av vår musik.
För oss är det en kärnfråga att bygga vår verksamhet utifrån en värdegrund som är inkluderande
37!
Denna, Auroras 37e festivals alla konserter och framträdanden kommer att hålla till i Folkets hus
Kulturhuset i Trollhättan. En ny och uppbyggd scen kommer att installeras inne på Hebeteatern för
festivalen för att skapa perfekt atmosfär där publiken kan komma artisterna och musiken mycket nära på
olika sätt.
FREDAG 24 FEBRUARI - 19.00 KRIG & FRED, LÖRDAG 25 FEBRUARI - 15.00 ÄLSKANDE OCH LIDANDE,
17.30 AURORA TALKS, 19.00 EN SPANSK SYMFONI, 21.30 VERKLÄRTE NACHT, SÖNDAG 26 FEBRUARI -
11.00 PIONJÄRER OCH LEGENDER, 13.30 AURORA TALKS, 15.00 NORDISKA KLANGER OCH MYTER
”Våra festivaler är födda ur kärleken till den klassiska musiken. Med en ambition att sprida den bästa
musiken, den vi tycker om, även till mindre platser. Vi vill skapa möten mellan människor och den klassiska
musiken.
Möten mellan artister som framför och människor som lyssnar. Möten mellan artister från världens alla
hörn.
Och i direkta möten med världsartister berika och utveckla artister från hela världen.
Vi tror att musiken har en kraft som kan betvinga gränser och förena människor från olika kulturer.
Vi tror att musiken har förmågan att skymma olikheter och förena oss i lyssnandet. Vi tror att vi
blir till i musiken.
Om någon tycker att vi är besatta så tar vi det med jämnmod. För i så fall är det något vi delar med alla de
världsartister som kommer till våra festivaler.
Liksom alla de tusentals besökare som finner vägen till personliga upplevelser genom Aurorafestivalerna.”
Per Nyström/Artistic Director
Ola Larsson/General Manager
Aurora Brochure PDF click here
Information
På vår hemsida under Press finns artistbilder för nedladdning, mycket information om både festivalprogrammet men
också Aurora i övrigt.
Ni är alltid välkomna att kontakta någon ab oss nedan.
Med vänlig hälsning
Ola Larsson
General manager +46 (0)70 654 12 50
[email protected]
Per Nyström
Artistic director +46 (0)708 19 43 47
[email protected]
www.auroramusic.se