Filipstads Ridklubb Ungdomssektionen

advertisement
Filipstads Ridklubb
Ungdomssektionen
Filipstads ridklubb ungdomssektion
E-post: [email protected]
Protokoll för 6/5- 2015 med Filipstads ridklubb ungdomssektion.
Tid:
Plats:
Närvarande styrelsen:
Johanna, Ellinor, Sebastian, Malin, Herman, Anja, Ellen, Asta, Emelie och Alma
Övriga närvarande:
Frånvarande:
Jaqueline
1. Mötet öppnas av ordförande.
2. Godkännande av dagordningen.
ok
3. Föregående protokoll:
4. Val av justerare:
Ellen Granberg & Malin Eriksson
5. Nytt från stora styrelsen/administratör:
Köpa en C – D ponny, låna shettisar till kalas mm
Låst kontoret
lör 30 maj städdag
17 maj funktionärsmöte inför juni tävlingarna
6. Nytt från DUS:
Inte fått något mail än
7. Ekonomi:
Betalat faktura för godiset 10 500 kr – på banken
1000 kr till handkassan från kalaset
Totalt 2849 kr
Och så får vi in godis pengarna.
8. Kalas:
Barnen var nöjda, missförstånd genom pengar.
9. Planering och utvärdering av aktiviteter:
Komben 24/5 dressyr
Vill ha en lång ute ritt med övernattning (fråga styrelsen)
Förslagsvis direkt efter sommarlovet.
Förslagsvis 500 – 600 kr
10. Övriga frågor:
Skyllt fönster är inte kollat än Herman ska kolla
Kansliet lite mer att måla. Fixa fönsterna. (höra med kommunen om nya fönster)
Minikomb istället för knäckecupen. ( hoppning och dressyr, 0 -8 år och 9 – 11 år
Erbjuder ledare till alla som vill) 0 – 8 år bom på mark 9 – 11år ca 30 cm
Emelie har skickat till två olika personer och frågat om C – ponnyer. Emelie, Johanna och
Jaqueline åker och tittar på dem. Den andra ponnyn som Emelie skickat om verkar mest
intressant 35 000 kr för den.
11. Nästa möte: 20 maj 17.00
Mötet avslutades
Sekreterare
Justerare
Alma Djurholm
namn
Ellen Granberg
Justerare
namn
Malin Eriksson
Download