Bli partner till Luleå Hamnfestival 9

advertisement
LULEÅ HAMNFESTIVAL 2014 | PARTNER
B l i p artne r till
Lu le å Hamnfe s tival
9 - 1 2 ju li 2 014
LULEÅ HAMNFESTIVAL 2014 | PARTNER
Om Luleå Hamnfestival
Till Luleå Hamnfestival är alla välkomna. Ingen
betalar entré. Det är musik, dans och teater
i närapå varje gatuhörn. Och mat! Luleås
restauranger och caféer flyttar ut på stadens
gator och torg. Några tillfälliga restaurangtält
ser till att det finns plats för alla.
Värdegrunden för Luleå Hamnfestival är ett Luleå för alla. Honnörsorden
är mat, musik, mångfald och familj. Olika åldersgrupper på samma arena
skapar en social trygghet. Kvalitet gäller före kvantitet, både vad gäller
festivalområdet och innehållet.
120 000 SKÄL AT T BLI PARTNE R
Luleå Hamnfestival är ett av de största publika arrangemangen i Norrland.
Under fyra sommardagar i juli samlas 120 000 människor i centrala Luleå,
glada och förväntansfulla. Vill du och ditt företag associeras med mångfald
och respekt? Möta soliga sinnen? Att bli sponsor är en möjlighet för det
lokala näringslivet att möta publik och kunder.
Och kom ihåg – ett växande Luleå är ett växande näringsliv.
LULEÅ HAMNFESTIVAL 2014 | PARTNER
LULEÅ HAMNFESTIVAL 2014 | PARTNER
Partnernivåer
De olika nivåerna är en utgångspunkt för
partnerskap och varje överenskommelse
sker efter individuell förhandling.
F EST IVALPARTNE R (från 80 000 kronor)
Den högsta nivån av partnerskap. Som festivalpartner presenteras ni under
rubriken “i samarbete med” i den marknadsföring vi gör för Luleå Hamnfestival.
Utöver grundstommen gällande synlighet, som är densamma som för våra
Guldsponsorer, får en Festivalpartner helt andra möjligheter till exponering och
delaktighet. Här går det att vara riktigt kreativ. Vi har en rad olika förslag, och är
redo att höra era idéer och önskemål.
Prislappen för ert deltagande sätts utifrån hur ert paket ser ut.
G ULDPARTNE R (50 000 kr)
Bara en kan vinna guld, men under Luleå Hamnfestival låter vi maximalt tio
företag få guldutrymme. Utan konkurrens. Vi garanterar plats för en representant
från varje expertområde. Här är det först till kvarn som gäller.
Och 48 matcheckar (à 100 kr inkl. moms). Med mera.
S ILV E RPARTNE R (25 000 kr)
Som silverpartner får ni 36 matcheckar (à 100 kr inkl moms), och företagets
logotyp presenteras bland annat vid två annonstillfällen:
•
Innan Luleå Hamnfestival, då vi berättar om festivalen och visar vilka som
gör den möjlig att genomföra.
•
I tackannons efter genomförd stadsfest.
BRONSPARTNE R (15 000 kr)
Det företag som blir bronspartner får 20 matcheckar (à 100 kr inkl moms) och
sin logotyp med i tackannonsen efter genomförd stadsfest. Bland annat.
•
Innan Luleå hamnfestival, då vi berättar om festivalen och visar vilka som
gör den möjlig att genomföra.
•
I tackannons efter genomförd stadsfest.
BA SPARTNE R (8 000 kr)
Att vara baspartner innebär bland annat att ert företagsnamn presenteras i
löpande text vid två annonstillfällen:
Mer utförligt innehåll av partnerskapet finns efterföljande sida
LULEÅ HAMNFESTIVAL 2014 | PARTNER
Partnertabell
Som partner blir du en del av
Bas-sponsor
Brons-sponsor
Silver-sponsor
Guld-sponsor
och får följande:
Festivalpartner
Hamnfestivalens starka varumärke
FÖRMÅNER:
√
Rätt att benämna sig ”Festivalpartner till Luleå Hamnfestival”
√
Rätt att benämna sig ”Guld-sponsor till Luleå Hamnfestival”
√
Rätt att benämna sig ”Silver-sponsor till Luleå Hamnfestival”
√
Rätt att benämna sig ”Brons-sponsor till Luleå Hamnfestival”
√
Rätt att benämna sig ”Bas-sponsor till Luleå Hamnfestival”
√
Exklusiv sponsor till särskild del i programmet eller området *
Rätt att använda Luleå Hamnfestivals logotyp i eget material kopplat till Luleå Hamnfestival
Matcheckar till ett värde á 100 kr inkl. moms
√
√
√
√
√
enl. ök
48
36
20
0
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Presenteras under rubriken ”i samarbete med” i den marknadsföring vi gör för Luleå Hamnfestival.
√
Rätt till marknadsföringspaket för Luleå Hamnfestival - logga/banner till webb, text om Luleå Hamnfestival (eng/sve) och bilder
√
TRYCKT MARKNADSFÖRING OCH PR:
Logotyp på affisch
√
Logotype i annons innan Luleå Hamnfestival där vi berättar om festivalen samt visar vilka som gör den möjlig att genomföra.
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Företagsnamnet i annons innan Luleå Hamnfestival där vi berättar om festivalen samt visar vilka som gör den möjlig att genomföra.
Logotype i tackannons efter genomförd Hamnfestival.
Företagsnamnet som löpande text i tackannons efter genomförd Hamnfestival.
Logotyp i programtidning (Inlaga publiceras i NSD/Kuriren alt. Extra)
Namn i programtidning (Inlaga publiceras i NSD/Kuriren alt. Extra)
DIGTIAL MARKNADSFÖRING:
Logotyp synlig på hemsida (startsida) som ”Festival-partner”, med länk vidare till egen hemsida
√
√
Logotyp synlig på hemsida (startsida) som ”Guld-sponsor”, med länk vidare till egen hemsida
√
Logotyp synlig på hemsida (undersida) som ”Silver-sponsor”, med länk vidare till egen hemsida
√
Logotyp synlig på hemsida (undersida) som ”Brons-sponsor”, med länk vidare till egen hemsida
√
Logotyp synlig på hemsida (undersida) som ”Bas-sponsor”, med länk vidare till egen hemsida
Möjlighet till exponering i Hamnfestivalens Facebook kanal (antal inlägg)
4
2
1
Möjlighet till exponering på Hamnfestivalens Instagram (antal bilder)
4
2
1
TILLÄGG EFTER ÖVERENSKOMMELSE:
Synas på en av våra fyra scener
√
Möjlighet till annons eller redaktionellt innehåll i programtidning (Inlaga publiceras i NSD/Kuriren alt. Extra)
√
Möjlighet till utställningsyta på festivalområdet (kostnader för tält och etablering tillkommer)
√
Utdelning av eget material på festivalområdet.
√
Möjlighet att presentera en programpunkt
√
Möjlighet att visa egen verksamhet genom att skapa programinnehåll
√
Tillgång till utvald festplats i samband med program
√
Tävlingar på festivalområdet eller på hemsida/Facebook
√
* FÖRSLAG PÅ EXPONERING
Vattenbaren
Drogfri Exit
Unga för Unga
Egna idéer
LULEÅ HAMNFESTIVAL 2014 | PARTNER
√
LULEÅ HAMNFESTIVAL 2014 | PARTNER
Vi hörs
Vi planerar ta kontakt med alla som får det här materialet i sin
inkorg. Men du behöver inte vänta på vårt samtal. Vill du redan
nu bli partner tar du kontakt med:
Lars Lindberg
Tel. 0920-45 49 51
E-post: [email protected]
Mer information på:
www.luleahamnfestival.se
facebook.com/hamnfestivalen
Arrangör:
Luleå Expo AB arbetar för att utveckla Luleå som mötesplats. Genom att skapa, projektleda
och genomföra event, mässor, konferenser etc. bidrar bolaget till att öka Luleås attraktionskraft.
Vårt övergripande mål är att genomföra så många varumärkesstärkande arrangemang som
möjligt. Luleå Expo AB ägs till 100 % av Luleå Kommunföretag AB.
Download