Starta_aktivistgrupp

advertisement
VI VILL STARTA EN AKTIVISTGRUPP!
Gruppen ska heta:
Gruppen hör till följande distrikt:
Gruppen hör till följande stad:
.
.
.
Kontaktperson
Som kontaktperson ska jag…
° Vara aktiv i aktivistgruppens verksamhet
° Skriva en kort rapport om aktivistgruppen till distriktets årsmöte
° Vara tillgänglig så att medlemmar, distriktsstyrelsen och förbundsstyrelsen kan ställa mig frågor
° Vara kontaktperson tills förbundsstyrelsen godkänt ansökan om att inte längre vara kontaktperson
Förnamn och efternamn (behöver inte vara juridiskt):
Medlemsnummer:
.Telefonnummer:
Mejladress:
.
.
..
Jag åtar mig att vara kontaktperson för denna aktivistgrupp och förstår vad det innebär
____________________________
namn
_______________________
datum
Ekonomiskt ansvarig
Som ekonomiskt ansvarig ska jag…
° Se till att aktivistgruppens pengar går till aktivistgruppens verksamhet
° Skriva en kort rapport om aktivistgruppens ekonomi till distriktets årsmöte
° Vara tillgänglig så att distriktsstyrelsen och förbundsstyrelsen kan ställa mig frågor om ekonomin
° Ansvara för redovisning av kvitton. Om jag, eller någon annan som jag har gett ansvaret till, inte kan
redovisa kvitto för en av aktivistgruppens kostnader så är jag skyldig att ersätta aktivistgruppen,
distriktet eller förbundet med motsvarande summa
° Vara ekonomiskt ansvarig tills distriktsstyrelsen godkänt ansökan om att inte längre vara ekonomiskt
ansvarig
Förnamn och efternamn (behöver inte vara juridiskt):
Medlemsnummer:
. Telefonnummer:
Mejladress:
Kontonummer:
. Bank:
Jag åtar mig att vara ekonomiskt ansvarig för denna aktivistgrupp och förstår vad det innebär
____________________________
namn
_______________________
datum
Fylls i av RFSL Ungdoms förbundsordförande:
RFSL Ungdoms förbundsstyrelse godkänner ansökan att starta en aktivistgrupp. Kopia på
godkänd ansökan skickas med mail till gruppens kontaktperson och distriktsstyrelsen som
gruppen ingår i.
____________________________
namn
_______________________
datum
Den här ansökan skickas med post till: RFSL Ungdom, Box 350, 10126 Stockholm
Eller skannad med e-post till: [email protected]
.
.
.
.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards