Hans Sjögren 16 januari 2012

advertisement
Cykelmodell för bankkriser
Hans Sjögren
16 januari 2012
Innehållet
•
•
•
•
•
•
Fakta om krisers efterverkningar
Vilka kriser talar vi om?
Jämförelse 1929-34 och 2007-2011
Kriscykel
Vad händer efter denna kris?
Vad kan vi lära oss?
Samtliga efterkrigskriser 1. Kollaps av marknader för olika tillgångar
 Bostadspriser 35 procent ned under 6 år
 Börsaktier 56 procent ned under 3.5 år
2. Minskad produktion och sysselsättning
 Produktionen 9 procent ned under 2 år
 4.5 år innan produktionen når förkris-nivå
 Arbetslösheten stiger 7 procentenheter
under nedgångsfas på drygt 4 år
Krisens efterverkningar
3. Statsskulden stiger kraftigt
I genomsnitt 86 procent till följd av:
 Privata balansräkningar minskar
 Räddningskostnader och rekapitalisering av banker
 Minskad skatteintäkt
 Stigande räntor och dyrare lån,
sänkt kreditbetyg
Räddningskostnader i olika bankkriser (% av BNP)
Land, startår
Uppskattad övre Nedre gräns
gräns
Argentina, 1981
55,3
4,0
Chile, 1981
41,2
29,0
Filippinerna, 1984
13,2
3,0
Ghana, 1982
6,0
3,0
Japan, 1992
24,0
8,0
Norge, 1987
4,0
2,0
Spanien, 1977
16,8
5,6
Sverige, 1991
6,4
3,6
USA, 1984
3,2
2,4
1930‐tal och 2000‐tal
Världshandeln krympte
Den negativa spiralen
januari 1929 - juni 1933
Politisk efterverkning
Vilka kriser talar vi om?
Inflationskris
Valutakris
Prisbubblor
Bankkriser
Skuldkriser
• Inflationskris – inflation över 20 procent fler
år (Angola 4 000%, Zimbabwe 66 000%)
• Valutakriser – värdeminskning på minst 15
procent (Zimbabwe 10 miljarder mot ett.
Tyskland 4.2 biljoner mark mot 1 dollar 1923)
• Prisbubblor – kraftiga fall på bostäder och
industriaktier
• Bankkriser – systemövergripande, ”bankruns” respektive enskild bank på obestånd
eller i konkurs
• Skuldkriser – utländska, kan inte amortera
eller betala; inhemska
Kriscykel
Bubblan
spricker
Skuld‐
uppbygg‐
nad
Skuldkris och ny struktur
Sysslolöst kapital
Stigande efterfrågan
Liberali
‐sering
Finansiella muskler
Vad händer efter denna kris?
• Den stora kontraktionen – djup
och varaktig.
• Sydeuropas kris över om fem år.
• USA faller tillbaka, men ingen ny
stormakt ersätter.
• Frihandeln fortsätter.
• Demokratisk kapitalism som växer.
Vad kan vi lära oss?
• Det finns inget nytt i denna kris
utom det som har glömts.
• Finanskriser är kapitalismens
baksida och uppträder på
samma sätt nu som då.
• Historien är vårt bästa
prognosinstrument!
Download