Tävlingsregler inför KM 2009

advertisement
Tävlingsregler inför KM 2009
-
-
Tävlingen inleds kl 12.00 och avslutas 15.00 lördagen den 16/5 i klubbtjärnen
Fyra priser delas ut enligt följande. 1:a, 2:a och 3:e pris delas ut till de fiskare som
landat flest fiskar. Vid landande av fisk så registreras detta genom ett glatt rop. Om
fler fiskare hamnar på samma antal så mäts den fisk som behållits av respektive
fiskare. Har alla fått gå i retur så vinner följaktligen den som behållit en fisk. (Högst
en fisk får behållas). Ett bonuspris kommer även att delas ut till den fiskare som lyckas
landa den största av de regnbågar som satts i. Det är ett fåtal regnbågar som satts i och
alla som landas ska behållas. (dessa räknas ej in i den vanliga ”baglimiten” på en fisk
som annars gäller)
Barn under 10 år får använda kastfluga. Annars är det bara flugfiske som gäller på KM
Ta gärna med en fiskekamrat som vill vara med i vår klubb och i detta KM. Det går
utmärkt att lösa medlemskap på plats.
Fiskeplatser kommer att lottas ut från början. Sedan kommer ett rullande schema för
byte av plats att gälla.
Reglerna kommer att gås igenom innan start så att alla vet vad som gäller
Priserna sponsras av P.O. fiskepartner och består bl.a av spö, rulle, lina m.m.
Vi samlas vid Bildelsimporten kl. 09.00 på lördag för att dela upp oss i bilar. Samåkning
är ju bra när det är en bit att åka.
Väl mött på lördag önskar styrelsen i UFFF
Download