Lillmyssjön isfiske: Dygnskort: 100 kr, gäller för max 3

advertisement
PREMIÄRFISKE !!!
Och information angående fiske på inplanteringsvatten (Lillmyssjön, och
Östra Mantjärn ) se kartblad och annat också på www.gimdalen.se
Gimdalens fiskevårdsområdesförening har även i år satt c:a 1000 stycken rödingar i
Lillmyssjön med snittvikt 6 hg, variation 0,3 kg – 1,5 kg. Det sattes även 1000 stycken
liknade rödingar hösten 2006 av vilka de flesta bör finnas kvar. Dessutom sätts årligen mindre
gimåöring för tillväxt och det är gott om öring i storleken 0,5 kg – 2 kg i Lillmyssjön.
I Östra Mantjärn sattes röding under hösten 2006. Det bör finnas en hel del fisk kvar.
Fiskeförbud på Lillmyssjön gäller fram till premiären, men på Östra Mantjärn är fisket
öppet och ordinarie fiskekortet gäller.
Premiärfiske på Lillmyssjön sker lördagen den 15/12 kl. med start kl. 09:00
(Dagkort á 100 kr kan köpas hos kortförsäljarna i förväg, eller lösas på plats under
premiärfiskedagen.)
Ta med fika!
Vi har ingen försäljning av annat än fiskekort.
Hur kommer man till Lillmyssjön?
Storselvägen: Gimdalen - Rotsjö är alltså normalt plogad och även Gråsjövägen, vägen från
Gråsjön till Idsjöströmsvägskälet. Tyvärr är övriga skogsbilvägar normalt oplogade.
För fiske på Lillmyssjön rekommenderas att bilar parkeras efter Storselvägen, norra sidan.
eller efter Gråsjövägen, södra sidan. Lämna lucka mellan bilarna så att möten mellan andra
bilar kan ske! Skoterspår/gångväg finns från Storselvägen – 500 meter till Lillmyssjön.
Ifall någon själv bedömer att Lillmyssjövägen är farbar med bil, rekommenderas att bilar
parkeras efter vägens norra sida och ej tätare än att möten mellan andra bilar kan ske.
För fiske på Östra Mantjärn rekommenderas skoter eller skidor.
För isfiske på Lillmyssjön gäller att man ska ha dagkort som kostar 100 kronor och man får
ta max 3 fiskar på ett dagkort. Ett spö per fiskare. Även fiskerättsägare ska alltså lösa detta
dagkort för att få fiska.
På isfritt vatten gäller ordinarie fiskekort, dock är begränsningen max 3 fiskar per fiskare och
dygn. Båtar på Lillmyssjön finns att hyra.
Östra Mantjärn: Ordinarie fiskekortet gäller, max 3 rödingar per fiskare och dygn.
Med förhoppningar om att Ni ska få ett givande fiske och trevlig samvaro önskar vi alla
välkommen till våra fiskevatten!
Gimdalen i november 2007
Gimdalens fiskevårdsområdesförening
Styrelsen, som också önskar alla en God Jul o. Gott Nytt År!
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards