Fiskebestämmelser

advertisement
Välkommen att fiska i Ånnabosjön!
 Att fiska utan giltigt fiskekort beivras som olovligt fiske och är
straffbart enligt fiskerättslagen. Att bryta mot gällande
bestämmelser kan medföra att rätten till fiske omedelbart
förverkas. Att inte ta del av gällande bestämmelser befriar inte den
fiskande från ansvar.
 Fiskekortet är personligt och får inte överlåtas. Varje
fiskekortsinnehavare är skyldig att känna till och följa utfärdade
bestämmelser. Fiskekortet bör bäras synligt för att förenkla
fisketillsynens arbete.
 Ett giltigt fiskekort gäller för fiske med ett (1) spö och maxfångst
av tre (3) laxartade fiskar. Barn under 12 år fiskar på målsmans
fiskekort (max 3 fiskar per kort). Berättigar till fiske med ett
fiskespö i 24 timmar kl.00.00- 24.00.
 Till ett spö får fästas högst tre flugor, ett drag eller en krok med
bete. När tre fiskar är fångade måste nytt kort lösas eller fisket
avslutas.
 Återutsättning(catch & realease) av laxartad fisk är inte tillåten.
 Mäskning är inte tillåtet. Egna båtar, kanoter eller motsvarande får
inte användas för fiske inom området.
 Överträdelse beivras & polisanmäls!
www.annaboda.com
www.storstenshojden.se
019-29 55 90
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards