FISKEKORT
Fiskekort i Frängstjärn, Nordtjärn och Isaktjärn.
Dygnskort: 60:- ( från kl. 06. till 06 )
Premiärdagen: 100:Barn under tolv år fiskar gratis, i vuxen fiskares sällskap på
dennes fiskekort.
Ett spö per fiskare, spö utan fiskare blir förverkat.
Tre fiskar per kort och spö.
Fiske är endast tillåtet från land eller från brygga i tjärnarna.
Fiske är ej tillåtet vid badplatsen i Nordtjärn när det badas.
Det är ej tillåtet att använda konstgjorda beten typ ”Power Bait”
eller liknande.
Fiskrens får ej lämnas vid Nordtjärn och Isaktjärn eller i
soptunnor vid badplatsen.
Fiskekort i Piteälven:
Från Sundet i Sikfors förbi Stryckholmen och till gränsen mot
Stridholm som är 400 meter uppströms kraftledningen över älven,
samt på Arnemarkssidan i Rönnberget.
Dygnskort: 60:- :- ( från kl. 06. till 06 )
Årskort 250:-.
Barn under tolv år fiskar gratis, i vuxen fiskares sällskap på
dennes fiskekort.
Bybor i Arnemark fiskar gratis i älven.
Fiskekort finns att köpa i fiskekortslådor vid tjärnarna och vid
gamla färjestället samt hos:
Tage Ceder
710 41 Robert Öhlund
711 81
Henrik Renberg 710 13 Kjell Lövgren
710 22
Arnemarks Såg 710 14
Arnemarks Fiskevårdsförening