Pris fiskekort i Gräpplingens samfällighet 2014 Pris

advertisement
Pris fiskekort i Gräpplingens samfällighet 2014
Offsjöarna - Ygeln
Antal dygn
1
1 pers
70
Sambo
50
2
3
4
5
6
7
100
160
240
300
300
300
100
100
100
100
100
100
Barn t.o.m 15 år fiskar gratis i föräldrars sällskap
Offsjöarna - Ygeln - Gräpplingarna
Antal dygn
1
2
3
4
5
6
7
Års-
1 pers
100
180
220
300
350
350
350
500
Sambo
100
150
150
150
150
150
150
150
4
5
6
7
kort
Barn t.o.m 15 år fiskar gratis i föräldrars sällskap
Pris båthyra Offsjöarna
Antal dygn
Per båt
1
125
2
3
ingen flerdygnsrabatt
Paketpris båthyra Offsjöarna för gäster som hyr stuga vid Offsjöarna (Lyckans läger)
Antal dygn
Per båt
1
2
3
4
5
6
7
100
200
300
350
400
450
500
Pris fiskekort i Hensjöns FVO 2014
Hensjön och Henån
Antal dygn
1
1 pers
50
Sambo
2
3
4
5
6
50
7
Årskort
200
250
100
100
Barn t.o.m 14 år fiskar gratis i föräldrars sällskap
Ungdom 1 dygn endast i Henån 10 kr
Pris båthyra Hensjön
Antal dygn
Per båt
1
125
2
3
4
5
6
7
ingen flerdygnsrabatt
Fiskeregler för samtliga fiskekort:
Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas
Ett (1) handredskap samt max fångst 3 öringar per dygn och person. Röding får fångas utan begränsning.
Fiskekortsförsäljning:
Vintersäsong: Edsåsdalens sportbod 0647-33118, Vid Dalens Gård 0647-33100
1/5-31/8: Hotell Köjagården 0647-33201, vid Dalens Gård 0647-33100
Året runt:
www.natureit.se
Download