Tiveden - Hökensås Sportfiske

Allmänna bestämmelser
Våra sjöar i Tiveden
Fiskekorten säljs som dygnskort och gäller i 24 timmar från det
klockslag som fyllts i på kortet. Namn och datum ska vara ifyllt
på kortet för att vara giltigt. Fiskekortet ska alltid medföras vid
fisket och bäras väl synligt.
Bergsjön1)
Nödre Fisklösen
)
1
Kvarnsjön
Mellre Fisklösen
Ottersjön1,2)
Sörängs Bergsjö
Hanesjön
Djäknasjön
1)
Hyrbåt och flytring tillåtet.
2)
Handikappanpassad brygga.
Fiskekortet är personligt och ska utan anmodan visas upp för
kontrollant vid begäran.
Endast ett spö per fiskekort är tillåtet. Till ett spö får fästas
högst tre flugor, ett drag eller en krok med bete. Levande fisk
får inte användas som agn. Mäskning är inte tillåten.
Tre laxartade fiskar får avlivas per fiskekort, då är fiskekortet
förbrukat. För ytterligare fiske krävs nytt fiskekort. Barn under
10 år får fiska på målsmans fiskekort. Då gäller max tre avlivade
laxartade fiskar. Familjekortets fångstkvot är 6 fiskar totalt.
För allas trevnad ta hänsyn till övriga besökare. En sportfiskare
växlar fiskeplatser och markerar inte dessa i onödan.
Skräpa inte ner i naturen. Tänk på att kvarglömda fiskelinor kan
skada fåglar och djur. Medförda föremål får inte lämnas kvar
eller kastas i annat än därför avsedda sopkärl. Grillplatser finns
vid sjöarna, engångsgrillar skall användas i dessa.
Att fiska utan gällande fiskekort beivras som olovligt fiske,
vilket är straffbart och redskapen tas i beslag. Att bryta mot
gällande bestämmelser medför att fiskerätten omedelbart går
förlorad. Att inte ta del av gällande bestämmelser befriar inte
från ansvar.
Regler för pimpelfiske
Ett pimpelspö per fiskekort och en maxfångst av tre laxartade
fiskar. Vid tre avlivade fiskar är kortet förbrukat. Levande fisk
får inte användas som agn. Max tio angeldon per fiskekort.
Fiskekort på nätet
www.hokensas.se (klicka på ”Tiveden” och sedan på
”fiskekort Tiveden”)
Allt fiske sker på egen risk.
Tiveden
2014
Fiskekort
Vuxen:
Naturvatten
Ottersjön är vad vi kallar ett naturvatten. Här planteras
ädelfisken ut i mycket mer varierande storlekar. Det gör att vi
kan erbjuda en sjö där förutsättningarna för mer vakande och
aktiv fisk ökar. Samtidigt kan vi också erbjuda möjlighet till fisk
som gått längre i sjön och därmed semiförvildats ordentligt.
Hyrsjö
Kroksjön är vår hyrsjö i Tiveden och lämpar sig alldeles
utmärkt för sällskap eller företag som vill hyra en sjö för
egna aktiviteter. Kroksjön kostar 5 250:- och inkluderar 35
kilo utsatt fisk. Sjön måste förbokas hos Hökensås
Sportfiske på telefon 0502-230 00.
Tivedstorp
Vi samarbetar med Tivedstorp som har bra möjligheter till
övernattning och mat samt viss försäljning och uthyrning av
fiskeredskap. Tivedstorp är ett perfekt alternativ för de som vill
ha service vid utnyttjande av vår hyrsjö. För mer info:
www.tivedstorp.se [email protected], 0584-47 20 90.
150: -
Barn under 10 år fiskar på målsmans fiskekort. Max tre
laxartade fiskar per kort.
Junior:
100: -
Från 10 år till och med 15 år. Max tre laxartade fiskar per
fiskekort.
Familj:
300: -
Två vuxenkort gäller som ett familjekort för två föräldrar
och max tre barn till och med 15 år.
Båtkort
140: -
Båtarna hyrs ut via OK Q8 Karlsborg, 0505-441 51. Båt får
hyras till Bergsjön, Kvarnsjön och Ottersjön. Egen båt får
ej användas.
Kortförsäljning
Fiskekortsautomat i Granvik
Kontaktperson: Claes Roslund
Be-Ge:s i Askersund
Camping Tiveden, Tived
OK Q8, Karlsborg
Q-star Macken, Undenäs
Olssons Fiske Karlag 4, Mariestad
Olssons Fiske Mariestadsv 27, Tibro
Hjo Sportfiske, Stora torget
Hjo Turistbyrå, Bangatan 15
Bastedalens Herrgård, Hammar
Tivedstorp
0505-610 08
0583-104 63
0584-47 40 83
0505-441 51
0505-202 21
0501-135 88
0504-135 18
0503-403 33
0503-352 55
0583-77 02 73
0584-47 20 90
Hökensås Sportfiske AB
Ett dotterbolag till Hushållningssällskapet Skaraborg
Håkängen, 522 91 Tidaholm
Tel. 0502-230 00 Fax.0502-230 10
[email protected]
www.hokensas.se