Fiske i Östra dammarna

advertisement
Fiske i Östra dammarna
I Östra dammen (den största dammen inom naturreservatet
Östra dammarna) finns en mångfald av fiskar. Här är det
perfekt att meta med fluglarver eller majs. Även kastfiske
rekommenderas. Gäddan hugger gärna på spinnfiske med
wobbler, skeddrag eller spinnare. Flertalet stora gäddor över
12 kg har fångats här. Andra fiskarter du kan få som finns i
dammen är gös, sarv, mört, abborre, sutare, ruda, braxen, karp
och groplöja.
Luma
byväg
x
Ë
en
Gös Sander lucioperca
x
Teckenförklaring
Löv- eller blandskog
Öppen mark
x
Vattenyta
Ma
lm
Fiskeförbud
ä
öv
8
1 mars - 30 september
n
ge
x
Fiskeförbud hela året
Reservatsgräns
Ë
x
x
103
x
Parkering
Information
Bilväg
n
ata
g
ärn
Illustrationsplan av Bengt Granelli
J
Fiskeplats
Här är du
Fiskeregler
•
•
•
•
•
•
•
•
Giltigt fiskekort eller fiskerättsbevis krävs
Max tre spön per person och fiskekort
Max en gös per dag och fiskekort
Gös under 40 cm och över 60 cm måste sättas tillbaka
Max två gäddor per dag och fiskekort
Gädda under 40 cm och över 80 cm måste sättas tillbaka
Ålfiske är förbjudet
Karpfisk som braxen osv får behållas. Enbart karp ska
återutsättas.
• Röjning av nya fiskeplatser är förbjuden
• Eldning är förbjuden
English
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Här kan du köpa fiskekort:
Lomma: Statoil Lomma 040-41 30 10
Lund: Fiskekompaniet Södra Esplanden 046-14 52 75
Malmö: Sportfiskegiganten Malmö 040-18 88 78
För mer information om fiske i Lomma Kommun se www.lomma.se
eller ring 040-641 00 00 eller kontakta fiskeklubben Rutilus på
076-189 15 01 alt 0705-91 58 50.
Valid fishing license is required (30 SEK per day)
Max. 3 rods per person and license
Max. 1 zander per person and license
Zanders smaller than 40 cm and larger than 60 cm must be put back
Max. 2 pikes per person and license
Pikes smaller than 40 cm and larger than 80 cm must be put back
Fishing eel is forbidden
Carp must be put back
Clearing of new fishing grounds is forbidden
Fires are not allowed
Deutch
Fiskekort
Dagskort 30 kr. Årskort 300 kr. Fiskekortet gäller i både
Östra dammen och Slättängsdammen.
Gångstig
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Es ist ein gültiger Angelschein erforderlich (30 SEK pro Tag)
Maximal 3 Angelruten pro Person mit Lizens sind erlaubt
Maximal 1 Zander pro Person mit Lizens sind erlaubt
Zander kleiner als 40 cm und größer als 60 cm müssen wieder
ausgesetzt werden
Maximal 2 Hechte pro Person mit Lizens sind erlaubt
Hechte kleiner als 40 cm und größer als 80 cm müssen wieder
ausgesetzt werden
Aale angeln ist verboten
Karpfen müssen wieder ausgesetzt werden
Das Erschliessen neuer Angelplätze ist verboten
Feuermachen ist verboten
© Layout och illustrationer Maria Nilsson Fidler, www. ritverk.se 2014
Download