Framtiden - ett hållbart fiske

På den här bilden ser man
hur ett fiske kan bli
mer hållbart.
Skriv klart meningarna och
ta reda på hur fiskare kan
beskydda havets djur.
Skriv klart varje mening med ett
av följande alternativ:
skrämma iväg fåglar från fiskekrokarna
ge fiskar en säker plats att fortplanta sig på
gör så att mindre fiskar kommer undan
stängda fiskesäsonger
Framtiden - ett hållbart fiske
Det går att göra ett fiske
mer hållbart. Bifångst innebär att
andra djur som lever i havet
fångas i näten av misstag.