Processprogrammering

advertisement
INTRODUKTION TILL
PROGRAMMERING
Föreläsning 5 (14.12.2005)
INNEHÅLL:
-Introduktion till programmeringsspråket Java
-Den allmänna uppbyggnaden hos ett Java program
Jonny Karlsson 14.12.2005
Programmeringsspråket Java
Java är ett objektorienterat programmeringsspråk utvecklat av Sun Microsystems på
1990-talet.
Java är lätt att lära sig, jämfört med andra objektorienterade programmeringsspråk, p.g.a.
Java har samlat ihop de bästa delarna av de äldre objektorienterade
programmeringsspråken.
Java-program kan köras på så gott som alla operativsystem, i WEB-program (Java
Applets) och även i Symbian mobiltelefoner (Java Midlets)
Jonny Karlsson 14.12.2005
Kompilering av Java program
Ett kompilerat program är färdigt att köras på en viss dator
I ett tolkat program skapas maskininstruktionerna under programmets körning
Java är en blandning av kompilering och tolkning
Resultatet av Java-kompilering:
pseudo-instruktioner (byte-codes)
Jonny Karlsson 14.12.2005
Java virtualmaskin
Pseudo-instruktionerna är maskininstruktioner för en ”virtuell maskin” VM (Virtual Machine)
En virtuell maskin är i praktiken ett program som kan tolka pseudo-instruktioner till
maskininstruktioner.
Kompilerade Java program är ej maskinspecifika, men varje maskin som kör ett Java
program behöver en Java virutalmaskin som är maskinspecifik.
Java virtualmaskiner är installerade i WEB bläddrare (såsom Mozilla och MS Internet
Explorer) och i operativsystem.
Jonny Karlsson 14.12.2005
Olika typer av Java program
•
•
•
Program med textbaserat gränssnitt
”Applets” som används i Internet bläddrare
Fönsterapplikationer som använder ett grafiskt användargränssnitt
Jonny Karlsson 14.12.2005
Uppbyggnaden av ett Java program
Ett minimalt textbaserat Java program kan se ut så här:
public class HelloWorld
{
public static void main(String[] argv)
{
System.out.println(”Hello World!”);
}
}
Jonny Karlsson 14.12.2005
Java programmeringsverktyg
JCreator är ett utmärkt programmeringsverktyg för Java som dessutom är freeware.
Kan laddas ner från:
http://www.jcreator.com/download.htm
Jonny Karlsson 14.12.2005
Online dokumentation
http://java.sun.com
Jonny Karlsson 14.12.2005
Download