ÖVNING 9. Ekonomisk politik – analys av artiklar Läs igenom

advertisement
ÖVNING 9. Ekonomisk politik – analys av artiklar Läs igenom följande uppgifter och tillhörande artiklar och fundera på frågorna. Uppgift 1. Läs: ”Inte ens i Småland finns det smör…” Visa hur mjölkbrist påverkar priset på mejeriprodukter. Vad menar Jonas Carlberg med att det inte finns tillräckligt med mjölkfett för att täcka efterfrågan just nu? Illustrera hur smörberget påverkar priset på smör. Vad betyder att priset dumpas?? Vilket tecken har korspriselasticiteten mellan smör och margarin? Uppgift 2. Läs: ”Valutaexperiment har blivit ett grekiskt drama” Artikeln ger en kort repetition av några av begreppen vi behandlade i makroekonomin och EURO‐
samarbetet. Vad är kostnaden av att vara med i EURO‐samarbetet? Vad menar författaren med att lämna euron skulle för Grekland vara som att hoppa ur askan i elden? Finns det några grundläggande skillnader mellan krisen i Sverige på 1990‐talet och den i Grekland idag? Uppgift 3. Läs: ”Glöm inte bort börsens fördelar” Jens Henriksson ger en förklaring till varför CDOs missbedömdes, vilken? Vad är fördelarna med en börs? Är CDOs skadliga instrument, eller som Warren Buffet utryckte det ”financial weapons of mass destruction”? Uppgift 4. Läs: ”Från guld till skuld” Varför har efterfrågan på guld ökat? Hur påverkar det priset? Hur skapar banker mer pengar? Vad händer om alla samtidigt vill ta ut sina pengar? Vad menar Matt King var misstaget som gjorde att låneexpansionen blev så omfattande? Vad är risken med att inte koppla pengar till ett reellt värde, tex guld? Uppgift 5. Läs ”Dexia kan bli fört att falla” Vad händer om en bank går omkull? Hur påverkas bankgarantin bankernas beteende (vad kallar vi det)? Hur mycket pengar kan staten pumpa in i bankerna. Vad blir konsekvenserna? Uppgift 6. Läs: ”Lägre löner för unga splittrar regeringspartierna” och ”Lägre löner ger inga unga jobb” Diskutera! Vad tror du, ger lägre lön fler jobb? Vad talar emot, vad talar för? Uppgift 7. Läs: ”Fettskatt något för Sverige” Borde även Sverige införa fettskatt? För‐ och nackdelar? Uppgift 8: Läs: ”Världens högsta skatt inte hög nog för MP” MP vill avtrappa jobbskatteavdraget. Varför det? Vad är fördelen resp nackdelen med det? Hur påverkar ett slopande av värnskatten respektive införande av jobbskatteavdraget olika inkomstgruppers benägenhet att arbeta? Tänk i termer av inkomst‐ och substitutionseffekter. Uppgift 9: Läs: ”Kön får inte påverka premien” Vad finns det för poäng med att ha olika premier för män och kvinnor? Är det diskriminering? Vem gynnas av en enhetlig premie? Vad händer om bara ett försäkringsbolag inför enhetlig premie? Uppgift 10. Läs: ”En bitter opposition ger alliansen övertaget” och ”Pragmatisk promenad mot mitten” Vad menar Emil Uddhammar med en pragmatisk promenad mot mitten? Hur har enligt Stig‐Björn Ljunggren moderaterna lyckats skaffa sig en miljon nya väljare? Analysera med hjälp av nationalekonomisk teori. Hur kan det komma sig att värnskatten inte avskaffats trots att det skulle gynna moderaternas egna kärnväljare enligt Emil Uddhammar. Vilken effekt tror du ROT‐, RUT‐ och jobbskatteavdraget haft på antalet arbetade timmar i ekonomin (på marknaden)? 
Download