1811 Utetemperaturgivare QAC… FW-T1G

advertisement
AMA 8
Styr- och övervakningssystem
UBB
Givare för temperatur
1
811
Utetemperaturgivare
…….
• Den passiva utegivaren avkänner utetemperaturen och i viss mån även
solstrålning, ytterväggens temperatur och vind.
• Användningsområde -40/50…+70 °C / 5…95 % RF
…..….
QAC…
FW-T1G
Användningsområde
Givaren används i värme- och luftbehandlingsanläggningar som:
• Ledvärdesgivare i väderstyrd framledningstemperaturreglering.
• Mätgivare, t.ex. för optimering, för visning av mätvärde eller anslutning till ett
byggnadsautomationssystem.
Typöversikt
Mätelement
Användningsområde
Tidkonstant
QAC22
LG-Ni 1000
− 50...+ 70 °C
ca 14 min
QAC32
NTC 575 (lineariserat)
− 50...+ 70 °C
ca 12 min
QAC2010
Pt 100
− 50...+ 70 °C
ca 14 min
QAC2012
Pt 1000
− 50...+ 70 °C
ca 14 min
QAC2030
NTC10k *
− 40...+ 70 °C
ca 14 min
FW-T1G
T1 (PTC) *
− 50...+ 70 °C
ca 14 min
)
)
* Ej i Sverige
)
Beställning och leverans
Vid beställning anges antal, benämning och typbeteckning.
Exempel: 1 Utetemperaturgivare QAC22.
CE1N1811sv
2008-01-11
Building Technologies
…….
Typ
Kombinationsmöjligheter
Utetemperaturgivaren kan kombineras med alla typer av regulatorer som kan bearbeta
analoga signaler från passiva givare.
Funktion
Utegivaren avkänner utetemperaturen samt i viss mån även solstrålning, ytterväggens
temperatur och vinden. Mätelementets motståndsvärde ändras sig beroende av temperaturen.
Karakteristik kurva:
Noggrannhet:
R [Ω]
LG-Ni 1000
∆ϑ [K]
1400
2.0
1200
1.0
1000
0.0
800
−1.0
600
−50 −40 −30 −20 −10
0
10
20 30 40 50 60 70 80
ϑ
[°C]
1811D02
1811D01
−2.0
−50 −40 −30 −20 −10
R [Ω]
NTC 575
ϑ
0
10 20 30 40 50 60 70 80 [°C]
∆ϑ [K]
1811D03
700
3.0
1811D04
Mätelement
2.0
650
1.0
600
0.0
550
−1.0
500
−2.0
450
−50 −40 −30 −20 −10
0
10
20 30 40 50 60 70 80
ϑ
[°C]
−3.0
−50 −40 −30 −20 −10
0
10 20 30 40 50 60 70 80
0
10 20 30 40 50 60 70 80
0
10 20 30 40 50 60 70 80
ϑ
[°C]
140
120
∆ϑ [K]
1811D06
1811D05
R [Ω]
Pt 100 (klass B)
0.8
0.4
0.0
100
−0.4
80
−0.8
60
−50 −40 −30 −20 −10
0
10
20 30 40 50 60 70
ϑ
80 [°C]
−50 −40 −30 −20 −10
ϑ
[°C]
1400
1200
∆ϑ [K]
1811D06
1811D07
R [Ω]
Pt 1000 (klass B)
0.8
0.4
0.0
1000
−0.4
800
−0.8
600
−50 −40 −30 −20 −10
0
10
20 30 40 50 60 70
ϑ
80 [°C]
−50 −40 −30 −20 −10
ϑ
[°C]
2/4
Building Technologies
Utetemperaturgivare QAC…, FW-T1G
CE1N1811sv
2008-01-11
1811D09
100000
10000
1000
0
10 20 30 40 50 60 70 80
ϑ
[°C]
0 10 20 30 40 50 60 70 80
ϑ
[°C]
R [Ω]
1819D01
3200
3000
∆ϑ [K]
5.0
4.0
2800
3.0
2600
2.0
2400
1.0
2200
0.0
2000
−1.0
−2.0
1800
−3.0
1600
−4.0
1400
−40 −30 −20 −10
R
1819D02
T1 (PTC)
Förklaring
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
-0.20
-0.40
-0.60
-0.80
-1.00
-1.20
-40 -30 -20 -10
1811D08
∆ϑ [K]
1000000
-40 -30 -20 -10
……………………………………………………………………...…
R [Ω]
NTC 10k
0
10
20 30 40 50 60 70
ϑ
80 [°C]
−5.0
−40 −30 −20 −10
ϑ
0
10 20 30 40 50 60 70 80 [°C]
Motståndsvärdet i Ohm
ϑ
Temperatur in grader Celsius
∆ϑ
Temperaturdifferens i Kelvin
Mekaniskt utförande
Utetemperaturgivaren har en plastkapsling med avtagbart lock. Mätelementet är ingjuten i konstharts. Anslutningsplintarna är placerade under locket. Anslutningsledningen
kan förläggas utanpåliggande eller infälld i väggen. En tätande kabelgenomföring kan
skruvas fast på kapslingens undersida.
Projektering
Tillåten ledningslängd är beroende av regulator. Se databladet för respektive regulator.
Montering
Temperaturgivaren placeras – beroende på användning – enligt följande:
Monteringsplats
• För reglering:
Montera givaren på ytterväggen. Den får ej utsättas för morgonsol. I tveksamma fall
rekommenderas nord- eller nordvästväggen
• För optimering:
Montera alltid givaren på byggnadens kallaste vägg (normalt norrsidan). Givaren får
under inga omständigheter utsättas för morgonsol.
Monteringshöjd
Givaren monteras företrädesvis på mitten av byggnaden eller värmezonen och minst
2,5 m över marknivå.
Givaren får inte monteras på följande ställen:
• Ovanför fönster, dörr, ventilationsgaller eller annan värmekälla
• Under balkong eller takränna
För anslutningsledningen från väggen skall en kabelgenomföringshylsa; packbox eller
tätningsmassa användas
Utetemperaturgivaren får inte målas över.
Monteringsinstruktion finns tryckt på förpackningen.
3/4
Building Technologies
Utetemperaturgivare QAC…, FW-T1G
CE1N1811sv
2008-01-11
Tekniska data
Isoler- och kapslingsklass
Elektrisk anslutning
Tillåtna
omgivningsförhållanden
Användningsområde
Se Typöversikt
Mätelement
Se Typöversikt
Tidkonstant
Se Typöversikt
Noggrannhet
Typ av mätning och utgång
Se Typöversikt
passiv
Kapslingsklass
IP 54 enligt IEC 529
Isolerklass
III enligt EN 60 730
Skruvplintar för
Kabelanslutning för
Tillåtna ledningslängder
2 x 1,5 mm2 eller 2,5 mm2
Se avsnitt Projektering
Drift
Omgivningsförhållanden
Temperatur
Fukt
− 40...+ 70 °C
0 . . . 1 0 0 % RF
kabelförskruvning (t.ex. M16 x 1,5)
Vikt
…….
Lagring/ transport enligt
Omgivningsförhållanden
Temperatur
Material och färger
……
Funktionsdata
IEC 721-3-2
Klass 2K3
− 25...+ 65 °C
< 95 % RF
Klass 2M2
Fuktighet
Omgivningsfaktorer
Bottenplatta
Kåpa
Förpackning
plast (ASA)
plast (ASA), RAL9003
grå kartong
(inkl. förpackning)
ca 0,093 kg
Inre koppling
M
1811G01
B
Inre kopplingen gäller för alla typer av utetemperaturgivare som omfattas av detta datablad.
Anslutningarna kan växlas.
Måttuppgifter (Mått i mm)
5,5
6
4
20,7
92
Ø 16
50
25
24,5
1811M03
80
49,5
Borrmall
4/4
 Siemens AB, Building Technologies, D2006-11-17. Tryckt i Sverige
Building Technologies
Utetemperaturgivare QAC…, FW-T1G
Rätt till ändringar förbehålles
CE1N1811sv
2008-01-11
…………………………………………
3
5,5
Download