Kikhosta - Startsida vgregion.se

advertisement
Kikhosta
Bordetella pertussis
Orsakas av bakterien Bordetella pertussis som infekterar luftvägarna.
Spädbarn kan bli svårt sjuka och behöva sjukhusvård. Äldre barn och
vuxna får vanligen en mildare sjukdom, men drabbas ofta av en
långvarig hosta.
Smittar via droppsmitta och
är mycket smittsamt.
90%
I ett hushåll smittas 90 % av
alla familjemedlemmar som
saknar immunitet.
Sju av tio barn under tre
månader med kikhosta
behöver vårdas på sjukhus
Fyra av tio barn under tre
månader får någon
komplikation, t. ex
lunginflammation
Hos spädbarn börjar det ofta med hosta och apné.
I nästa fas förvärras symtomen med kikningar,
kräkningar och cyanos
Vaccination ger ett bra skydd,
framför allt mot allvarlig sjukdom.
Men skyddseffekten efter
vaccination och genomgången
infektion avtar redan efter några
år.
Bild: Incidens antal fall/100 000 av kikhosta hos
spädbarn i Sverige. Källa Folkhälsomyndigheten
Vaccination
Redan första vaccinationen
skyddar barnet mot allvarlig
sjukdom
Provtagning
Uppmärksamhet
Generös provtagning, snabb
diagnostik och behandling
räddar liv
Tänk kikhosta vid långdragen
hosta, och om spädbarn
riskeras att smittas.
Smittskydd Västra Götaland vgregion.se/smittskydd
Download