Uppgift2_logo_A_laterna_PPT

advertisement
Platsbunden
trådlös
info
att förmedla film, ljud och
bild till besökares
mobiltelefoner
Laterna4 Vox
• Bakgrund
- radio och museum
- kreativ ny teknik
- natur, kultur, utomhus
Stomme
- hårdvara, Radiobolaget
- programmering, design, specialister
- innehåll tillsammans med besöksmå
- Lindesnes Fyr test
Laterna4 Vox
• Utomhusinfo
- öppet nätverk, WLAN, Wi-Fi
- gratis
- webbläsare i mobil
• Upplevelse
- ljud, intervjuer, musik, dikter
- foto, historiskt, perspektiv
- film ”levande”
• Mall
- struktur
- byta ut
- helhetslösning
• Mobilformat
- kort
- tydligt
- vana, nyfikenhet och använding
• Webbgränssnitt
- många möjligheter, typ och
struktur
- kvalitativ info
- sändare når 100 m
• Laterna Vox
- trådlös projektet
- Agder Naturmuseum, Blåbär
- Biotopia, isvandring
www.laternavox.com
Laterna4 Vox
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards