Document

advertisement
En STrålnIngSfrI
Skola ocH förSkola
– för barnens skull
En STrålnIngSfrI
Skola ocH förSkola
– för barnens skull
Vad innebär en strålningsfri skola och förskola?
Vad innebär en strålningsfri skola och förskola?
√ Här används inte trådlösa nätverk eftersom
strålningen orsakar huvudvärk och stress.
Den försämrar också inlärnings- och
koncentrationsförmågan.
√ Här används inte trådlösa nätverk eftersom
strålningen orsakar huvudvärk och stress.
Den försämrar också inlärnings- och
koncentrationsförmågan.
√ Mobiltelefoner och trådlösa telefoner är
förbjudna på samma sätt som rökning.
√ Mobiltelefoner och trådlösa telefoner är
förbjudna på samma sätt som rökning.
√ Datorer har internetuppkoppling via kabel.
Telefonkontakter sköts med sladdtelefon.
√ Datorer har internetuppkoppling via kabel.
Telefonkontakter sköts med sladdtelefon.
√ Strålningen från trådlös teknik kan orsaka
cancer. I en strålningsfri skola mår barnen
bättre och utsätts inte för onödiga hälsorisker.
√ Strålningen från trådlös teknik kan orsaka
cancer. I en strålningsfri skola mår barnen
bättre och utsätts inte för onödiga hälsorisker.
Barnen måste enligt lag gå till skolan. De har
inget val. Därför är det oacceptabelt om skolan
inte erbjuder en bra miljö.
Barnen måste enligt lag gå till skolan. De har
inget val. Därför är det oacceptabelt om skolan
inte erbjuder en bra miljö.
Vi måste följa Europarådets rekommendation
att inte använda trådlös teknik i skolan – för
barnens skull.
Vi måste följa Europarådets rekommendation
att inte använda trådlös teknik i skolan – för
barnens skull.
Strålskyddsstiftelsen är en insamlingsstiftelse som arbetar för att människor och miljö
skyddas mot skadlig elektromagnetisk strålning genom att informera om risker och publicera
rekommendationer. Stiftelsen verkar för skärpt lagstiftning, stärkt konsumentskydd samt
stöd till de som redan skadats.
Strålskyddsstiftelsen är en insamlingsstiftelse som arbetar för att människor och miljö
skyddas mot skadlig elektromagnetisk strålning genom att informera om risker och publicera
rekommendationer. Stiftelsen verkar för skärpt lagstiftning, stärkt konsumentskydd samt
stöd till de som redan skadats.
[email protected] | www.stralskyddsstiftelsen.se
[email protected] | www.stralskyddsstiftelsen.se
STöD STrålSkyDDSSTIfTElSEnS arBETE – SäTT In DIn gåVa på BankgIro 814-8504
STöD STrålSkyDDSSTIfTElSEnS arBETE – SäTT In DIn gåVa på BankgIro 814-8504
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards