Denna ansökan mailades till som

advertisement
Denna ansökan mailades till [email protected] som tar emot
ansökningar för Stiftelsen SYKAR http://stiftelsemedel.se/stiftelsen-sykar/
Hejsan!
Förra veckan pratade jag med dig i telefon angående möjligheten för Uppsala tjejjour att söka bidrag ifrån
er stiftelse SYKAR.
Här kommer vår ansökan:
Presentation
Chris-Emelie Denstedt heter jag och är engagerad i Uppsala tjejjour, en ideell förening som finns till för att
stötta alla som definierar sig som tjejer och arbeta förebyggande för tjejers rättigheter mot ett mer
jämställt samhälle. Vi är ca 30 volontärer varav 9 är engagerade i vår styrelse och resten är jourtjejer som
tar emot stödsökande.
Vi har funnits i Uppsala sedan 2005 och är också medlemmar i
 Riksorganisationen Unizon (samlar 120 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter
som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld
 Portalen www.tjejjouren.se (samlar Sveriges tjejjourer - ca 70 st - till en och samma webbsida)
Till oss på tjejjouren kan tjejer vända sig anonymt via chatt, e-post eller frågelåda. Vill tjejen att vi följer
med som stöd till polis, sjukhus eller liknande gör vi det också. Vi arbetar också förebyggande med hjälp
av tjejgrupper, föreläsningar och dylikt både till vår målgrupp, mot unga killar och mot yrkesgrupper som
möter unga tjejer.
En mer detaljerad verksamhetspresentation finns bifogad. Besök gärna vår hemsida
www.uppsalatjejjour.se (bifogade verksamhetspresentationen som finns på intranätet)
Vad gör vår verksamhet unik?
De tjejer som söker sig till oss har behov av att berätta en historia, få hjälp eller bara få prata med någon
som lyssnar. Vad tjejerna vill prata om är väldigt olika men särskilt framträdande är:
 Psykisk ohälsa
 Självskadebeteende (sexuellt, skära sig i armar etc)
 Självmordstankar
 Sexuella övergrepp (våldtäkt, incest, utnyttjande)
 Mobbing
Detta är väldigt tunga ämnen och därför kan det ibland kännas svårt för tjejerna att ta kontakt med de
hjälpinstanser som finns i samhället (exempelvis BUP, sjukvård, skolkurator) då det ofta kräver ett
personligt möte eller att prata på telefon.
Vår verksamhet är en lågtröskelverksamhet. Det är enkelt för tjejerna att höra av sig till oss, de kan vara
helt anonyma via chatt eller frågelåda och kontakten sker helt på deras villkor. Vi som svarar är alla tjejer
och har alla tystnadsplikt. Någon liknande stödverksamhet erbjuds inte någon annan stans i Uppsala.
Statistiken berättar att vi verkligen behövs, under 2014 genomförde vi:
 ca 12 stödåtgärder i veckan
 463 stödsamtal via chatt
 136 svar på frågor i frågelådan
Vad söker vi pengar för?
Vi söker pengar för att kunna köpa en dator då vår nuvarande dator inte fungerar längre. Vårt behov av en
dator är stort, många av volontärerna använder vår gemensamma dator när de sitter och har chattjour
med stödsökande tjejer.
Några av volontärerna har inte egna datorer och kan således just nu inte sitta chattjour vilket försvårar
vår verksamhet och i slutändan går ut över alla tjejer som söker sig till oss.
En fungerande dator är också viktigt för oss rent administrativt så att vi kan samla alla viktiga dokument
etc. på ett och samma ställe. Det medför att vi kan hålla en bättre och säkrare kvalitet på vår verksamhet.
Kostnader:
Dator: 7000 kr
Officepaketet: 1300 kr
TOTALT: 8300 kr
Vårt plusgirokonto: 1727861-5
Detta står även på vår hemsida:
http://uppsala.tjejjouren.se/stod-oss-och-bli-stodmedlem954http://uppsala.tjejjouren.se/stod-oss-och-bli-stodmedlem-954
Avslutningsvis
Jag hoppas att detta var tillräcklig information för er! Hör av er om något var oklart, om ni behöver mer
information eller om ni har några frågor eller funderingar.
Mvh Chris-Emelie Denstedt, ledamot i styrelsen för Uppsala tjejjour
Chris-Emelie Denstedt
0733-707064
[email protected]
Helsingforsgatan 117
752 64 Uppsala
Uppsala Tjejjour
www.uppsalatjejjour.se
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards