Bilaga 2 Uppsala Tjejjour, bidragsansökan socialstyrelsen, dnr

advertisement
Bilaga 2 Uppsala Tjejjour, bidragsansökan socialstyrelsen, dnr 25365/2015
Orgnr: 8024308283
Källhänvisningar till problem/behovsbeskrivningen
Här anges de källor som angavs i delen ”Problem eller behov som verksamheten syftar till att förändra”
Källor (i den ordning de angivits i texten):
Landberg, Å., Svedin, C G., Priebe, G., Wadsby, M., Jonsson, L., Fredlund, C. Det gäller en av fem – fakta om
barn, sexuella övergrepp och sexuell exploatering i Sverige 2014. Stiftelsen Allmänna Barnahuset, 2015
Witkowska, Eva: Sexual harassment in schools. Prevalence, structure and perceptions. Avhandling skriven för
Arbetslivsinstitutet och Karolinska institutet, 2005
Nationella sekretariatet för genusforskning, webbartikel. http://genus.se/meromgenus/teman/skola/krankningar/det-gar-over-nar-de-mognar-, 2011
Roth, N., Boström, G. & Nykvist, K. Hälsa på lika villkor? Hälsa och livsvillkor bland hbt-personer.
Stockholm: Statens folkhälsoinstitut, 2006
Ungdomsstyrelsen. Hon hen han – En analys av hälsosituationen för homosexuella och bisexuella
ungdomar samt för unga transpersoner. Stockholm: Ungdomsstyrelsen, 2010
Download