Med nya pengar från Ungdomsstyrelsen ska arbetet med

advertisement
Med nya pengar från Ungdomsstyrelsen ska
arbetet med ungdomars fritid utvecklas.
Nackanätverket som består av sex kommuner har beviljats medel
av Ungdomsstyrelsen för utveckling av kvalitetsarbete och
uppföljningen inom fritidsgårdssektorn.
Den öppna fritidsverksamheten för ungdomar ska förbättras. Vi
kommer att pröva metoder för behovsinventering,
resursfördelning, kvalitetsarbete och utveckling samt verktyg för
uppföljning av verksamheternas resultat.
Nackanätverket har i många sammanhang diskuterat hur svårt det är att
beskriva den öppna verksamhetens fördelar. Det vi arbetat med i
nätverket är att ta fram metoder för att kunna beskriva ur ett kvalitativt
perspektiv vad den öppna fritidsverksamheten skulle kunna vara och ge
våra ungdomar i den bästa av världar. Vi vill förfina och fördjupa oss i
metoder och verktyg för att därefter kunna pröva dem och dela med oss
av våra erfarenheter till andra.
Projektet kommer att fokusera på kvalitets- och uppföljningsfrågor. Vi
kommer att utgå från kvalitetsområden, som i sin tur utgår från uppdrag
och hur dessa kan följas upp.
Det handlar om att ta fram verktyg och pröva metoder

för att inventera behov, fördela resurser, formulera mål och
uppdrag

för att mäta kvalitet, följa upp, utvärdera och utveckla
verksamheten

för att beskriva den öppna fritidsverksamhetens värden
Ungdomsstyrelsen har fått ett uppdrag att stödja förebyggande och
främjande ungdomsverksamhet och drogfria mötesplatser. Målet är att
främja ungas uppväxtvillkor och därigenom minska risken att ungdomar
fastnar i utanförskap. Regeringen har beslutat att satsa 125 miljoner
kronor under två år. I satsningen prioriteras insatser för unga i socialt
utsatta områden.
En del av Ungdomsstyrelsens satsning kommer att gå till
kompetensutveckling för de yrkesgrupper som arbetar med ungdomar.
Satsningen på bland annat fritidsledare och andra ungdomsarbetare är
viktig eftersom de möter unga som riskerar att hamna snett. En annan
del av satsningen är utveckling av mötesplatser för äldre ungdom 16 – 20
år. Detta är en grupp som man vet deltar mindre i fritidsutbudet än yngre
och oftare utsätter sig för olika risker, inte minst i krogmiljöer.
Ungdomsstyrelsen stödjer en rad olika utvecklingsprojekt inom ramen för
denna satsning och Nackanätverkets projekt är ett av dessa.
I Nackanätverket för fritidsgårdsutveckling ingår förutom Tyresö kommun
även Nacka, Haninge, Mjölby, Jönköping och Gotland.
D:\875103363.doc
Download