227 miljoner kronor till 93 ungdomsorganisationer – nu får ännu fler

advertisement
227 miljoner kronor till 93 ungdomsorganisationer – nu får ännu fler
unga ta del av stödet
Ungdomsstyrelsen har i år beslutat att 93 ungdomsorganisationer får dela på
nästan 227 miljoner kronor: 72 miljoner i statsbidrag och 155 miljoner i
överskott från Svenska Spel. I år är det drygt 500 000 barn och ungdomar som
får ta del av stödet. Det är en ökning med drygt 50 000 unga sedan förra året.
– Det är mycket glädjande att många av ungdomsorganisationerna växer och att
statsbidraget når ännu fler barn och ungdomar i år, säger Per Nilsson,
Ungdomsstyrelsens generaldirektör. Det ligger i linje med grundtanken med statsbidraget
– att ge barn och ungdomar en meningsfull fritid och att både samhället och ungdomarna
vinner på att unga deltar i och påverkar samhället.
Ung Pirat är den organisation som har ökat mest, från ca 1 300 medlemmar till 4 800.
Även Förbundet Unga Forskare, Peaceworks (f.d. Internationellt kulturutbyte), Sveriges
Elevråds Centralorganisation, Sveriges Schackförbund, Musik- och Kulturföreningarnas
Samarbetsorganisation och Ny Generation växer mycket. Sveriges roll- och
konfliktspelsförbund är fortfarande den största ungdomsorganisationen.
Förutom Ung Pirat ökar även Moderata Ungdomsförbundet och Sveriges
Socialdemokratiska Ungdomsförbund, men främst bland äldre – 26 år och uppåt.
Däremot ökar Liberala ungdomsförbundet främst bland yngre.
Tre organisationer får i år stöd för första gången: breakdans-organisationen Grounded
Association, Unga Sportfiskares Förbund och Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet.
– Genom att delta i ungdomsorganisationer får unga öva sig i att samarbeta och att
fungera i sociala sammanhang, säger Per Nilsson. Kultur- och fritidsaktiviteter är
dessutom viktiga för identitetsbildningen, de ger glädje och de kan också påverka
ungdomars framtida yrkesval och karriärmöjligheter.
Ungdomsstyrelsen delar på regeringens uppdrag ut stöd till ungdomsorganisationerna.
Bidragen ska ge unga en meningsfull fritid på deras egna villkor och stödja den
demokratiska utvecklingen. Det är också ett sätt för samhället att förebygga utanförskap
hos unga och stödja deras engagemang.
I bilagan finns en lista över de organisationer som får stöd med deras hemort,
kontaktuppgifter, antal bidragsgrundande medlemmar och stödets storlek.
För mer information kontakta vik. pressekreterare Anette Persson på telefon 070-663 39
18 eller via [email protected]
Download