Vänd dem inte ryggen
Hedersrelaterat våld och förtryck
2014-03-06
Fadime Sahindal:
”Oavsett vilken kulturell bakgrund man har
bör det vara en självklarhet för varje ung
kvinna att både få ha sin familj och det liv
man önskar sig. Men tyvärr är det ingen
självklarhet för många tjejer. Och jag
hoppas att ni inte vänder dem ryggen, att
ni inte blundar för dem. Tack för att ni
lyssnade.”
Hedersrelaterat våld och förtryck?
Föreställningar om oskuld och kyskhet i fokus
Flickor och kvinnors faktiska eller påstådda
beteende påverkar familjen och släktens rykte och
anseende
Kontroll av flickors och kvinnors sexualitet
Valet av partner är familjens eller ett större
kollektivs angelägenhet
Våld är ofta planerat och det kan både utövas och
sanktioneras av flera personer
Heterosexualitet är norm
Två typer av utsatthet
Att tvingas leva med begränsningar,
kontroll och förtryck
Att utsättas för bestraffningar,
hot och våld
Oklara gränser mellan offer och
förövare
Sårbarhetsfaktorer
Okunnighet om de rättigheter man har
Socialt och ekonomiskt beroende
Konflikt mellan närstående och andra förväntningar
Isolering och ensamhet
Beroende av andra för att klara vardagslivet
Starkt beroende av våldsutövaren
Våldet och förtryckets uttryck
• Psykiskt
• Socialt
• Sexuellt
• Äktenskap mot den egna viljan,
tvångsäktenskap, barnäktenskap
• Kvinnlig könsstympning
Omfattning
Ungdomsstyrelsen 2009
Nationell enkät till 6 000 personer i åldern
16-25 år
7 % av de unga kvinnorna och
4 % av de unga männen
Uppgav att föräldrar, religion eller kultur
satte gränser för dem i val av
äktenskapspartner
Uppmärksamma och möta
• Att visa respekt, lyhördhet och
förståelse
• Att se varje människas behov
• Att vara vaksam på stereotyper
• Att vara uppmärksam på våld
• Att uppmärksamma barnen
Läsa mer
Vänd dem inte ryggen- Utbildningsmaterial om
hedersrelaterat våld
Ensam och utsatt-Utbildningsmaterial om våld mot
kvinnor med utländsk bakgrund
Våld-Handbok om socialnämndens ansvar för
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld
Våga göra skillnad, Länsstyrelsen Östergötland
Heder- Ett utbildningsmaterial om våld och förtryck i
hederns namn
Seminarier i vår:
Unga, maskulinitet och våld, 6 maj 2014
Våga göra skillnad, senare våren 2014
Webbplatser:
www.socialstyrelsen.se
www.hedersfortryck.se
www.ungdomsstyrelsen.se
www.nck.uu.se
www.hbtheder.se
På din arbetsplats
Möter ni barn/ungdomar som är
utsatta för hedersrelaterat våld eller
förtryck?
Hur hanterar ni situationen?
Behövs ytterligare insatser?
Vill ni att Länsstyrelsen ska ordna
någon utbildning utöver vad som
planeras? Något särskilt tema?
Tack för att ni lyssnade